2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Evangelikų reformatų kunigo, prof. dr. Konstantino Kurnatausko atminimo įamžinimo diena

KELMĖ. Lapkričio 25 dieną Kelmėje pagerbtas evangelikų reformatų kunigo, profesoriaus, filosofijos mokslų daktaro Konstantino Kurnatausko (1878–1966) atminimas. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos bendruomenės iniciatyva, pastangomis ir darbais, pagerbiant šį iškilų Lietuvos religijos, kultūros, visuomenės ir mokslo veikėją, prisidėta prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių ciklo. Kun. prof. dr. K. Kurnatausko atminimo diena prasidėjo Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurioje jis dirbo beveik 40 metų. Į pamaldas, kurioms vadovavo Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas ir kun. Romas Pukys, susirinko gausus būrys kelmiškių. Paskui visi skubėjo prie Jono Graičiūno gimnazijos. Skambant Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestro, vadovaujamo gimnazijos muzikos mokytojo Svajūno Klimo, atliekamiems maršams, Kelmės seniūnas Romas Atkočaitis atidengė Atminimo lentą, kurioje skelbiama: „Kelmės miestas dėkingas kunigui, profesoriui, daktarui KONSTANTINUI KURNATAUSKUI (1878–1966), vienam iš Kelmės švietimo draugijos, 1921 m. įsteigusios Kelmės progimnaziją, vėliau išaugusią į gimnaziją, įkūrėjų, pirmajam progimnazijos direktoriui“.

Gimnazijoje veikia paroda, skirta kun. prof. dr. K. Kurnatausko gyvenimui ir veiklai prisiminti. Jos rengėja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė dėkojo Biržų krašto muziejui „Sėla“, jo darbuotojams už nuoširdų bendradarbiavimą: iš šio muziejaus buvo gauta gausios ir įdomios medžiagos apie K. Kurnatauską. Parodos eksponatai liudija neeilinę jo erudiciją ir plačią bei prasmingą veiklą: jo pastangomis Kelmėje suburta Švietimo draugija, jis – pirmasis progimnazijos direktorius, vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakulteto įkūrėjų, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos universiteto profesorius, universitetų senatų narys, žurnalo „Mūsų žodis“ redaktorius, Lietuvos išeivijos Evangelikų Reformatų Bažnyčios generalinis superintendantas... Įspūdinga K. Kurnatausko bibliografija – anglų, lenkų, vokiečių, hebrajų ir kitomis kalbomis parašytos knygos.

Aktų salėje svečius sveikino gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, kalbėjo Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kelmės rajone komisijos pirmininkas Izidorius Šimkus ir kun. R. Mikalauskas, giedojo gimnazistai Jorūnė Antanaitytė, Deimantė Andriulytė, Armandas Druktenis ir Grigas Andrulis.

Pranešimus apie kun. prof. dr. K. Kurnatausko gyvenimą, veiklą skaitė Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos katedros vedėjas, Evangeliškosios teologijos centro direktorius, Vokietijos Federacinės Respublikos Garbės konsulas doc. dr. Arūnas Baublys ir Kelmės savivaldybės tarybos narys, Jono Graičiūno gimnazijos mokytojas Egidijus Ūksas.

Živilė Klimienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija