2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Atsivertimas, teisingumas ir dosnumas

Popiežiaus Pranciškaus mokymas verslo pasaulio atstovams

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus kalbasi su verslo
lyderių globalinio forumo rengėjais
žurnalų „Time“ ir „Fortune“
vyriausiais redaktoriais
Nense Gibs ir Alenu Marėju

Šventaisiais Gailestingumo metais ypatingą dėmesį skyręs vargstančiųjų reikalams, popiežius Pranciškus, kuris apaštališkųjų darbų sūkurije šeštadienį minės savo 80-ąjį gimtadienį, socialinio mokymo perteikimui nevengia susitikimų ir su verslo pasaulio atstovais, ekonomikoje ir politikoje įtakingiausiais asmenimis. Kaip tik toks susitikimas gruodžio 3 dieną įvyko su žinomų JAV „Time“ ir „Fortune“ žurnalų Romoje surengto Globalinio forumo „Socialinio sutarimo formavimas XXI amžiaus iššūkiuose“ dalyviais. Į konferenciją buvo pakviesti „Time“ kasmet sudaromo įtakingiausių pasaulio veikėjų šimtuko („Time 100“) ir „Fortune“ sudaromo penkių šimtų didžiausių pasaulio verslo bendrovių vadovų („Fortune 500“) atstovai. Taigi, galbūt pirmą kartą vienu metu Vatikane apsilankė tiek daug multimilijonierių ir milijardierių, kuriems Šventasis Tėvas kalbėjo apie iškilusį ekonominių modelių atnaujinimo ir apvalymo poreikį, kurio realizavimas priklauso tiek nuo turtingųjų atsivertimo ir dosnumo, tiek ir nuo įsiklausymo į vargstančiųjų balsą, pasidalijimo jų sukaupta patirtimi ir išmintimi. Aptarsime ir popiežiaus Pranciškaus kalbą, kiek anksčiau, lapkričio 17 dieną, sakytą Tarptautinės krikščionių verslo vadovų sąjungos (UNIAPAC) konferencijos dalyviams. Joje irgi pabrėžta solidarumo ir brolybės raiška ekonominiuose santykiuose bei ryžtinga kova su visomis korupcijos formomis. Nuo to pirmiausia priklauso trokštama socialinė pažanga.


Su Marija įsileidžiame Kristų

Kun. Vytenis Vaškelis

Viešpats niekada nenaudoja prievartos, kad atimtų žmonėms laisvę rinktis, ir jie būtų priversti elgtis prieš savo valią. Dievas tik duoda švelnų „niuksą“ – geriausią siūlymą – ir todėl nuo pačių žmonių apsisprendimo priklauso, kokiu keliu jie pasuks... Evangelija pagal Luką plačiausiai praveria Kalėdų paslapties uždangą, nes aiškiai liudija, jog tik Mergelei Marijai sutikus, Ji tapo nėščia. Vatikano II Susirinkimas skelbia: „Gailestingasis Tėvas norėjo, kad dar prieš Įsikūnijimą išrinktoji Motina pareikštų savo sutikimą, ir taip, vienai moteriai prisidėjus prie mirties, kita moteris prisidėtų prie gyvenimo“.

Tikroji Kalėdų įžanga prasidėjo 9 mėnesiais anksčiau, nei gimė Jėzus. Kai palaimintoji Marija neatšaukiamai ištarė „Fiat“ ir atidavė savo laisvę bei visą tolesnį gyvenimą į Viešpaties rankas, tada iškart pradėjo brėkšti Išganymo ryto aušra – negęstančios vilties pranašė, kuri skelbė, kad netrukus gims Tas, kuris prie savęs patrauks daugelio širdis, bet paskui, kitus gelbėdamas, savęs nepagailės...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija