2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Pirmasis Advento sekmadienis – jaunų šeimų diena

Kun. Jonas Stankevičius pasakojo
apie Advento simbolį – vainiką

Advento vainikas su keturiomis žvakėmis

Lapkričio 27 dieną, sekmadienį, Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje jaunos šeimos su vaikais susirinko švęsti pirmąjį Advento sekmadienį. Šv. Mišias aukojo kun. Jonas Stankevičius. Giedoti giesmes vaikams ir tėveliams padėjo s. Virginija Juciūnaitė. Homilijoje kunigas atkreipdamas dėmesį į Evangelijoje skelbtus Viešpaties žodžius „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42), kalbėjo apie tai, kad esame raginami tvirtai žengti į žmogiškojo gyvenimo pilnatvę, kuri tampa įmanoma tik nuolatiniame santykyje su Jėzumi Kristumi. Kunigas įdomiai papasakojo apie Advento prasmę, svarbiausią šio laikotarpio simbolį – vainiką su keturiomis žvakėmis, simbolizuojančiomis savaites iki kūdikėlio Jėzaus gimimo. Vaikai, ypač vyresnieji, susidomėję klausėsi vainiko atsiradimo istorijos. Netrukus vaikučius kunigas pakvietė prieiti arčiau altoriaus. Ten buvo padėtas didelis, puošnus advento vainikas. Sustoję ratu, vaikai sudėjo pušies šakeles aplink vainiką, padarydami dar vieną – vaikų – Advento vainiką. Kunigas palaimino abu vainikus, o pirmąją advento žvakę uždegė tėtis Darius su vaikais (Jokūbu ir Kotryna), kurie su degančia tikėjimo šviesa savo širdyse ateinančio Kūdikėlio meldžia išgydymo malonės savo mamytei Živilei. Visuotinėje maldoje kartu su s. Ramute Budvytyte visi nuoširdžiai meldėsi daugybe intencijų, tarp jų – už visas mūsų parapijos šeimas, o ypač už tas, kurios šiuo metu patiria įvairius sunkumus, išbandymus. Dievo gailestingumo ir gydančios Jo malonės prašyta visiems sergantiems vaikučiams bei jų tėveliams. Šv. Mišių pabaigoje visai savaitei pasisėmusios dvasinės stiprybės šeimos neskubėjo skirstytis, nes s. Ramutė buvo paruošusi siurprizą ne tik vaikučiams, bet ir jų tėveliams. Visiems buvo įteikti originalūs rankų darbo krepšeliai, į kuriuos, pasak s. Ramutės, nuo pirmojo Advento sekmadienio visi vaikučiai ir tėveliai kviečiami kasdien vienas kitam padovanoti malonią smulkmenėlę, kuri kiekvieną pradžiugintų ir paruoštų šeimas dar nuoširdžiau laukti šv. Kalėdų. Visi buvo pakviesti savo šeimose sėti gėrį, širdžių šilumą ir meilę.

Vėliau visi, besidžiaugdami savo advento gerumo krepšeliais, rinkosi prie vaišių stalo, čia smagiai paminėjo lapkritį gimusiųjų (vaikučių ir tėvelių) gimtadienius, dalinosi įspūdžiais, šnekučiavosi.

Šeimų vardu nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie specialiai jaunoms šeimoms su mažais vaikais skirtų šv. Mišių šventimo: klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už šios idėjos palaikymą ir leidimą melstis jaukioje, mažojoje bažnytėlėje, s. Ramutei Budvytytei už nuolatinį rūpinimąsi ir pagalbą šeimų dvasingumui, kun. Jonui Stankevičiui už šv. Mišių auką bei s. Virginijai Juciūnaitei už pagalbą giesmėmis šlovinant Viešpatį ir visoms šeimoms, kurios šį sekmadienį skyrė Viešpaties garbei bei šeimų bendrystės džiaugsmui.

Kristina Gelažnikienė

S. Virginijos Juciūnaitės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija