2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Montesorystės pradininkė Lietuvoje

Gabija Mackevičiūtė,

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja

Marija Kuraitytė-Varnienė
(1886–1982). Foto „Renaissanse“.
Kaunas, apie 1930 metus

„Vaikas yra tolygi sociali būtybė kaip ir suaugėlis. Tik juodu turi skirtingus gyvenimo tikslus: suaugėlis kuria ir tobulina išorinio gyvenimo sąlygas, o vaikas kuria ir tobulina patį žmogų. Tą kūrybą vaikas gali išvystyti pilna žodžio prasme tik turėdamas tokias pat autonomines gyvenimo sąlygas, kokiomis naudojasi suaugėlis. Dėl to vaikas turi būti suaugėlio nuoširdžiai padedamas, bet ne vadovaujamas. Tik šitokių santykių plotmėje tarp vaiko ir suaugėlio gali išsivystyti darnus bendravimas ir susiklausymas“, – tai – pedagogės, ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio Marijos Montessori ugdymo Lietuvoje pradininkės Marijos Kuraitytės-Varnienės mintys vaikų auklėjimo tema. Žymios pasaulinio masto intelektualės, gydytojos, psichologės ir didžios mokytojos Marijos Montesori (1870–1952) įkvėpta, M. Kuraitytė-Varnienė (1886–1982) kartu su sutuoktiniu, žinomu Lietuvos dailininku Adomu Varnu (1879–1979), paskyrė gyvenimą vaiko asmenybės ugdymo idėjai, M. Montessori žinių ir praktinio darbo su vaikais patirties sklaidai. Tai buvo pionieriška veikla. Tik tikėjimas, charakterio tvirtumas, meilė, visuotinis atsidavimas ir pasitikėjimas ateitimi – vaiku – leido M  Kuraitytei-Varnienei sudaiginti montesorystės daigelį tarpukario Lietuvoje, jam nenunykti Antrojo pasaulinio karo audrose, išlikti karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje ir įsitvirtinti JAV, beje, ne tik lietuvių išeivių vaikų širdyse.


Paminėjo dvasios aristokratę

Iš dešinės: LKMS dvasinis vadovas
kun. Vytautas Rapalis, pirmininkė
Dalia Batutienė, Pasvalio skyriaus
draugijos vadovė Vlada Čirvinskienė

Gruodžio 10 dieną Pasvalyje vyko žymios katalikių moterų veikėjos, pedagogės, germanistės, spaudos darbuotojos, dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės (1906–2007) 110-ųjų gimimo metinių minėjimas. Ši moteris viena pirmųjų lietuvaičių Vienoje apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją (1935). Šventinis renginys prasidėjo Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) dvasinio vadovo kun. Vytauto Rapalio, atvykusio iš Vilniaus, aukojamomis šv. Mišiomis Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Čia meldėsi Vilniaus, Kauno miestų, Šiaulių ir Panevėžio vyskupijų tikintieji. Giedojo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras.

Vėliau Pasvalio krašto muziejuje skambėjo literatūrinė kompozicija, kurią pagal dr. O. Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės knygą „Motinos mokykloje“ parengė Pasvalio draugijos valdybos narė Regina Trepekūnienė. Dainavo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras (vadovė – Gintarė Bagdonaitė). Pranešimą „Ona Norušytė-Janušauskienė-Januškevičienė – kukli, tikra dvasios aristokratė“ padarė jos buvusi studentė, pasvaliečių kraštietė, socialinių mokslų daktarė Aldona Kačerauskienė. Prelegentė, asmeniškai pažinojusi ir bendravusi su O. Norušyte-Janušauskiene-Januševičiene, šventės dalyviams papasakojo susitikimo ir bendravimo su šia unikalia asmenybe įspūdžius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija