2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Paminėjo dvasios aristokratę

Iš dešinės: LKMS dvasinis vadovas
kun. Vytautas Rapalis, pirmininkė
Dalia Batutienė, Pasvalio skyriaus
draugijos vadovė Vlada Čirvinskienė

Gruodžio 10 dieną Pasvalyje vyko žymios katalikių moterų veikėjos, pedagogės, germanistės, spaudos darbuotojos, dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės (1906–2007) 110-ųjų gimimo metinių minėjimas. Ši moteris viena pirmųjų lietuvaičių Vienoje apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją (1935). Šventinis renginys prasidėjo Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) dvasinio vadovo kun. Vytauto Rapalio, atvykusio iš Vilniaus, aukojamomis šv. Mišiomis Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Čia meldėsi Vilniaus, Kauno miestų, Šiaulių ir Panevėžio vyskupijų tikintieji. Giedojo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras.

Vėliau Pasvalio krašto muziejuje skambėjo literatūrinė kompozicija, kurią pagal dr. O. Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės knygą „Motinos mokykloje“ parengė Pasvalio draugijos valdybos narė Regina Trepekūnienė. Dainavo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras (vadovė – Gintarė Bagdonaitė). Pranešimą „Ona Norušytė-Janušauskienė-Januškevičienė – kukli, tikra dvasios aristokratė“ padarė jos buvusi studentė, pasvaliečių kraštietė, socialinių mokslų daktarė Aldona Kačerauskienė. Prelegentė, asmeniškai pažinojusi ir bendravusi su O. Norušyte-Janušauskiene-Januševičiene, šventės dalyviams papasakojo susitikimo ir bendravimo su šia unikalia asmenybe įspūdžius.

Šventės dalyvius sveikino svečiai iš Vilniaus: LKMS dvasinis vadovas kun. V. Rapalis, pirmininkė Dalia Batutienė, Šiaulių Šv. Elžbietos Katalikių moterų draugijos vadovė Janina Kliungevičienė ir kiti asmenys. Parodyta fotografijų su aprašais vaizdo medžiaga „Trumpos akimirkos iš Onos-Janušauskienės-Januševičienės gyvenimo“. Ją parengė LKMS Pasvalio skyriaus draugijos vadovė, istorikė Vlada Čirvinskienė. Šventės dalyviams padovanota po mažą, malonią dovanėlę, primenančią artėjančias Šv. Kalėdas. Aukšto meninio lygio programą atliko Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos jaunieji muzikantai. Pasvalietės renginio pabaigoje įteikė svečiams padėkos raštus, gėlių ir dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės knygas „Gyvenimas su darbu ir malda“.

Ona Striškienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija