2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Bibliotekų metai

„Gerumo šiluma žemės dosnume...“

Bendra renginio dalyvių nuotrauka

VILKYŠKIAI. Miestelio gyventojai buvo pakviesti palydėti iškeliaujančius Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metus bei sutikti palaimingą Advento laikotarpį dalyvaujant popietėje ,,Gerumo šiluma žemės dosnume...“. Pagrindinis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo ir Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorės Pagėgių savivaldybėje organizuoto renginio akordas – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečio bei atkūrimo 25-mečio jubiliejų minėjimas.

Bibliotekininkės Laimos Norbutienės uždegta žvakė, iš rankų į rankas ėjusi su linkėjimais iš širdies į širdį, aplankiusi visus susirinkusius, buvo įkomponuota į kalėdinį vainiką. Šventėje dalyvavo daug garbingų svečių: Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Uselis, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Šv. Onos parapijos klebonas kun. Kęstutis Pajaujis bei Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Mindaugas Dikšaitis. Šviesią ir pakilią popietės nuotaiką kūrė Tauragės choro „Gloria“ (vadovė – Rasa Levickaitė-Šerpytienė) atliekamos adventinės giesmės.


Bibliotekų metai

Advento žvakių šviesoje

Advento dainas dainuoja
folkloro ansamblis

PAGRAMANTIS. Adventas – viltingo laukimo, klausimų ir atsakymų laikas, šviesos ir gyvybės troškimas. Belaukiant gražiausių metų švenčių kaimo bibliotekoje vyko adventinė popietė „Advento žvakių šviesoje – pasmuokavuok, kap skane“. Šventėje dalyvavo ir savo kulinarinį paveldą šmaikščiai, linksmai, su liaudišku sąmoju pristatė Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos, knygos „Pasmuokavuok, kap skane“ sudarytojos Astutė Noreikienė, Stefa Minutaitė ir folkloro kolektyvo „Suodnas“ vadovė Renata Gužauskienė. Mat žemaičių virtuvės patiekalai paprasti, neįmantrūs, bet vertingi ir atitinkantys senosios žemaičių virtuvės tradicijas.

Šventėje lankėsi Tauragės rajono savivaldybės vicemerė Virginija Eičienė, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, Pagramančio parapijos klebonas kun. Vaidotas Vitė, Pagramančio regioninio parko lankytojų centro administratorė Rita Krompalcienė, bibliotekininkės iš Mažonų ir Norkaičių bibliotekų. Bibliotekoje atidaryta kraštietės, dailininkės mėgėjos Marytės Tauškėlienės tapytų paveikslų paroda ir adventinių vainikų, puokščių paroda. Dailininkės paveiksluose dominuoja gamtos vaizdai, gėlės, medžiai. Advento dainomis ir giesmėmis džiugino Pagramančio moterų folkloro ansamblis ir jo vadovas Žilvinas Jankus.


Bibliotekų metai

Adventiniame renginyje – apie tikrąsias vertybes

RADVILIŠKIS. Gruodžio 9-osios vakarą radviliškiečiai rinkosi į Viešojoje bibliotekoje vykusį adventinį renginį „Kad šviestų širdys, o ne eglės“. Į susitikimą su radviškiečiais atvyko kunigas, teologijos licenciatas, religijos švietimo magistras, Kauno Arkikatedros Bazilikos ceremoniarijus ir vikaras, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Kazlauskas bei Radviliškio dekanas ir klebonas, kunigas, teologijos licenciatas Tadas Rudys.

Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė. Ji perdavė Savivaldybės vadovų sveikinimus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir padėkojo už atvykimą svečiui iš Kauno kun. A. Kazlauskui.

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pakvietė kun. A. Kazlauską pasidalyti mintimis, ką visgi reikia daryti, kad laukiant Šv. Kalėdų „šviestų širdys, o ne eglės“ (šį pavadinimą renginiui pasiūlė pats kunigas). Svečias padovanojo itin prasmingą, nuostabiai atitinkantį Advento metą pokalbį. Kunigas padėjo klausytojams giliau pažvelgti į Šventojo Rašto tiesas, jas aiškindamas gyvenimo pavyzdžiais, skatino suvokti, kaip žmogui visada išlikti žmogumi ir atrasti laimės formulę, nuolat, visur laikantis šios neskaidomos nuostatos ir šio nuoseklumo: pirmiausia – Dievas, po to – kitas žmogus ir galiausiai – aš pats.


Prie žmogiškumo laužo

BERTEŠKIAI. Gruodžio 12 dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Berteškių filialas sukvietė į Advento vakarą „Sušilkime visi prie žmogiškumo laužo“. Vakarą vedė vyresnioji Berteškių filialo bibliotekininkė Ona Smitrienė. Pasak vakaro svečio Betygalos parapijos klebono kun. Ginto Leonavičiaus, Adventas – laikas, kada pilnas ramybės ir gerumo krikščioniškas pasaulis laukia užgimstančio Kūdikėlio Jėzaus. Šis laikas mums primena, kad žmogaus egzistencijai reikalingas ir dvasinis augimas. Pritemęs pasaulis laukia, kada iš aukštybių atsklis šviesa, kada meilė Kūdikio pavidalu nužengs į žemę. Susirinkusieji klausėsi eilėraščių posmų ir advento giesmių, kurias giedojo Gedvydų kaimo moterys. Vakaro metu skambėjo Ariogalos gimnazijos folkloro ansamblio (vadovas – Dobilas Juška) atliekamos senovinės lietuvių liaudies Advento ir Kalėdų dainos. Džiugiai nuteikė vaikų kolektyvo parodytas linksmas ratelis „Kiškeli, nabagėli“ ir burtai.


Bibliotekų metai

Tiesa ar purvo kaušai

Alvyra Grėbliūnienė

Prof. Ona Voverienė (dešinėje)
su buvusia studente Audrone Smaliukiene

DRUSKININKAI. Gruodžio 8 dieną Savivaldybės viešojoje bibliotekoje druskininkiečiai ir miesto svečiai rinkosi į Lietuvos moterų lygos prezidentės, profesorės, habilituotos socialinių mokslų daktarės Onos Voverienės knygos „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“ sutiktuves. Šiltai profesorę pristatė jos buvusi studentė, bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Dalyvavo ir kita buvusi studentė Audronė Smaliukienė.

Prof. O. Voverienė teigė, jog Druskininkai yra 14-oji knygos viešnagės vieta. Čia ji jaučianti ypatingą šilumą, žmones, tikrus lietuvius. Ne visur ji buvo šiltai sutikta. Knygos išleidimo kelias irgi buvęs erškėčiuotas. Leidykloje, kuri anksčiau išleido 16 autorės knygų, rankraštis pragulėjo pusantrų metų. Galiausiai jį atsiėmė, surado kitą leidėją – Jeronimą Laucių. Didelė knygos leidybos bėda buvusi dėl to, jog joje teigiamai rašoma tiesa apie prezidentę Dalią Grybauskaitę. Anot profesorės, jos knygos esmė – „palikti istorijai nepilką ir neapipurvintą mūsų širdžių prezidentę“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija