2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Valstybės kūrėjai

Advokatas, Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, teisingumo ministras, ministras pirmininkas

Antano Tumėno 70-osioms mirties metinėms

Eglė BALIONYTĖ

Antanas Tumėnas gimė 1880 m. gegužės 1 d. Rokiškio rajone, Kurkliečių kaime. Jo tėvai buvo vidutiniai ūkininkai. A. Tumėnas užaugo motinos sesers namuose Vilniuje, kadangi jo tėvai norėjo, kad sūnus baigtų mokslus. Baigęs gimnaziją, jis ilgai svarstė apie savo tikrąjį pašaukimą. 1900 metais įstojęs į Varšuvos universitetą, metus studijavo architektūrą. Tačiau vėliau persigalvojo ir išvyko į Petrapilį ir čia 1909 metais baigė teisės studijas. Praktikuotis teisėje padėjo advokatas Petras Leonas, nes priėmė dirbti padėjėju.

Po kelių mėnesių A. Tumėnas buvo paskirtas dirbti advokatu Zarasuose. Ten susipažino su gydytoju Dominyku Bukontu, kartu su juo pradėjo vykdyti kultūrinę ir švietėjišką veiklą, 1909 metais įkūrė „Saulės“ draugijos skyrių. Jų tikslas buvo steigti kuo daugiau lietuviškų mokyklų. Iš pradžių buvo įkurta „Saulės“ biblioteka, kurioje buvo galima gauti daug lietuviškų laikraščių, juos A. Tumėnas su D. Bukontu skatino skaityti bei prenumeruoti. Šių šviesuolių dėka bažnyčiose buvo pradėtos lietuviškos Mišios. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, A. Tumėnas buvo priverstas pasitraukti į Rusiją. Tačiau ten nenustojo veikti Lietuvos labui ir pradėjo dirbti Lietuvos draugijos Nukentėjusiems nuo karo šelpti įgaliotiniu Voroneže. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, grįžo į Lietuvą. 1918 metais kartu su D. Bukontu įkūrė pirmąją „Saulės“ progimnaziją ir tapo jos direktoriumi. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos (iš pradžių – „Saulės“ progimnazija) istorikai mena, kad mokykloje mokytojams nebuvo mokamos algos, o jiems pristigus duonos, mokiniai už mokslą mokėdavo grūdais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija