2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui

Grupė Palaimintojo Jurgio Matulaičio
parapijiečių su kunigais. Priekyje
iš kairės – mons. Vytautas
Grigaravičius, mons. Kazimieras Senkus
ir klebonas kun. Dainius Lukonaitis

EIGULIAI. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje po Sumos šv. Mišių parapijiečius kartu praleisti Advento popietę pakvietė mons. Kazimieras Senkus. Susibūrimo tikslas – išleista knyga-studija, siekiant gerinti giedojimus (giesmes ir jų atlikimą), „Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui“. „Jei visi susirinkusieji savo tikėjimą ir maldingumą išreiškia gražiu giedojimu, šventosios apeigos tampa iškilmingos ir malonios“, – joje teigia mons. K. Senkus.

Renginį vedė Kauno dekanas, Kristaus Prisikėlimo Bazilikos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. „Pirmiausia reikėtų paaiškinti šio leidinio esmę bei priežastis, kurios paskatino dar kartą visiems priminti gražesnio, profesionaliai tobulesnio liturginių giesmių giedojimo svarbą... Jei vaikai šeimoje išauga dori, protingi, visuomenei naudingi žmonės, tai jų tėvams garbė, o aplinkiniams žmonėms džiaugsmas... Šioje knygoje į liturgijos iškilmių metu atliekamų giesmių giedojimo reikšmę mes žvelgiame Šventojo Rašto šviesoje, kurioje aiškiai atsiskleidžia jų reikalingumas ir prasmė“, – tokiais mons. K. Senkaus žodžiais iš knygos pratarmės pradėjo šventę mons. V. Grigaravičius. Žingsnis po žingsnio buvo atskleista visa knygos esmė ir prasmė: kodėl giedoti, kodėl giedoti kokybiškai, gražiai, kaip muzikos garsai tampa sakralūs, šventi, kas giesmėse svarbiau – muzika ar žodžiai, kaip turime būti pasiruošę švęsti liturgiją? Gyvas bendravimas ir giesmės pripildė visų susirinkusių širdis ir protus.

Knygos branduolį sudaro išskirtinai paminėti liturginiai metai – Tikėjimo, Dievo Gailestingumo, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Šeimos. Kiekvieniems metams puikios giesmės. Ne mažiau svarbūs asmenys, kuriuos savo knygoje mini monsinjoras Kazimieras. Tai – vyskupas Vincentas Padolskis (1904 04 24–1927 08 21–1940 08 04–1960 05 06), dr. ses. R. P. Garnevičiūtė MVS. Šventę puošė giesmės, kurias dovanojo Jurgio Matulaičio parapijos Sumos choras, vadovaujamas Dovilės Petraškienės.

Mons. K. Senkus, padedant mons. V. Grigaravičiui, palaimino visus susirinkusius į adventinę popietę. Beje, mons. K. Senkus sausio 24 dieną švęs 100-ąsias gimimo metines. Te Viešpats suteikia jam stiprybės!

Pagal matulaicioparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija