2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Dainų ir poezijos pynė išsiilgusioms širdims

Po koncerto Panevėžio Slaugos
ir palaikomojo gydymo ligoninėje su
ligoninės direktore Violeta Grigiene

Akimirka iš kelionės į Naisius

Tarpužiemyje, kai nukrinta lapai, nutyla, užmiega gamta, prasideda Adventas – susikaupimo, apmąstymų ir rimties metas. Tada imame pastebėti, ne tik išblankusį gamtos grožį, bet ir žmones. Prisimename išėjusius, uždegdami Vėlinių žvakeles ant pilkų kauburėlių, prisimename pamirštus draugus, atnaujiname su jais atšalusius ryšius.

Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro „Šarmos“ kolektyvas, kaimų giesmininkai, panevėžiečiai, Sausio 13-osios brolijos nariai džiaugiasi ilgamečio ansamblio vadovo, poeto Jono Mališausko įkvėpimu, suteikiančiu galimybę mylintiems dainas, giesmes ir poeziją džiuginti neįgaliuosius ir visus, prijaučiančius dainai, poezijai, muzikai. Dauguma ansambliečių dainuoja apie 25 metus, nuo pat įsikūrimo. Tai – įrodymas, kad dainos mylėtojams reikia scenos, spindinčių žiūrovų akių, jų veiduose mielų šypsenų. Kolektyvo dainininkai koncertuodami jaučia žiūrovų palaikymą, sulaukia nuoširdžių aplodismentų bei pagyrimo žodžių. Kaip sako kolektyvo vadovas, dainos suranda dainininkus, o jie melodijomis dalinasi su žiūrovais.

Kolektyvas džiaugiasi savitu stiliumi, repertuaro įvairumu. Dainų tekstus rašo ir kuria pats kolektyvo vadovas J. Mališauskas, tad dainininkai džiugina savo klausytojus dar niekur negirdėtais tekstais ir melodijomis. Ansamblis išbando skirtingus žanrus: lietuvių liaudies dainas, romansus. Išskirtinumą pabrėžia apranga. Daug koncertuojama negalios likimo draugams Šv. Juozapo senelių globos namuose, Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje, jaunimo dienos centre, moterų pataisos namuose, vaikų namuose. „Šarma“ dažnai svečiuojasi ne tik Panevėžio rajone bei mieste, bet ir Šiauliuose, Pasvalio ir Biržų rajonuose. Koncertus paįvairina Laimos Kalinauskienės, Elenos Lipskienės, Zitos Petronienės sukurtos ir deklamuojamos eilės.

Rimties laikotarpį kolektyvas pradėjo Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčios rektoriaus kun. Algirdo Dauknio kvietimu dalyvauti liturginės poezijos šventėje. Literatų klubo „Polėkis“ vadovo Stanislovo Grigo pakviesti ansambliečiai dalyvavo poezijos šventėje ,,Po gandro sparnu“ Dembavoje. Literatų klubo ,,Svajoklis“ vadovas Egidijus Saldžius pakvietė su koncertine programa atvykti į Biržus, o Katinų bendruomenė – į adventinę popietę.

Metų koncertinę veiklą numatyta užbaigti Šilagalio kultūros centre, ,,Metų apmąstymo“ popietėje, su kaimų giesmininkais, Sausio 13-osios brolijos nariais ir poeziją, giesmes ir dainas mylinčiais draugais.

Zita Petronienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija