2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Ačiū už žodį, širdimi brandintą

Grupė renginio dalyvių. Su gėlėmis –
perrinktas Seinų lietuvių
šv. Kazimiero draugijos pirmininkas
Algirdas Vektorius

Į Lenkiją lietuviai traukia ne tik pigesnių maisto produktų. Ne vieną sieja ilgalaikiai kultūriniai ryšiai su Seinų krašto lietuviais, troškimas padėti išlaikyti lietuvybę.

Lapkričio pradžioje Seinuose, Lietuvių namuose, vyko graži šventė – Seinų spaustuvės įkūrimo ir žurnalo „Šaltinis“ įsteigimo 110-osios bei 10-osios atgimimo metinės. Atsakingoji „Šaltinio“ redaktorė Jolanta Vektorienė pasidžiaugė lietuvišku žodžiu, atlaikiusiu Seinų ir Punsko krašto istorinių įvykių išbandymus ir šiandien jungiančiu abiejų šalių lietuvius: rašoma ir apie iškilias Lietuvos asmenybes bei įvykius. Padėką žurnalo leidėjai – Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijai, redakcijai, – ir  skaitytojams atsiuntė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Organizacijų, bendruomenių vardu sveikino Suvalkijos ir Dzūkijos atstovai Gintaras Skamaročius, Alfonsas Vitkauskas. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys istorikas Jonas Jurevičius, už įvairiapusę ilgametę pagalbą bei palaikymą vadinamas Suvalkų krašto ambasadoriumi bei kitais garbingais vardais, pristatė savo knygą „XX a. pradžios lietuvių gyvenimas „Šaltinio“ puslapiuose“. Ją rengiant autoriui teko perskaityti apie 8500 puslapių literatūros. Pranešėjas susirinkusiems pažėrė ir humoro. Priminsiu, kad gana įdomi ir kita jo knyga „Toks gyvenimas“, nušviečianti Alytaus rajono kultūrinių, švietimo, žemės ūkio objektų istorijas bei valdininkų ir eilinių piliečių tarpusavio santykius.

Šventę nuspalvino vietos meno kolektyvai: kapela (vadovas – Vytautas Gavutis), vyrų kvartetas (vadovas – Gediminas Nevulis), moterų kvartetas (vadovė – Eugenija Pakutkienė). Koncertą baigė Alytaus miesto kapela „Smiltelė“, vadovaujama Onutės Tenenienės.

Tai – tik faktai. O nenusakomo, nepakartojamo bendrystės jausmo neaprašysi. Jį reikia išgyventi: rožių žiedai, suvenyrai, apkabinimai, bučiniai, bendra širdį glostanti lietuviška daina prie kavos puodelio iki sutemų. Pasijunti tarsi būtum vieningesnėje, darnesnėje Lietuvoje.

Bronislava Tamulynienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija