2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mintys apie ateitį

Klaipėdos Universitete pristatyta nauja mons. prof. dr. Arvydo Ramono knyga

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Knygos „Krikščioniškoji
eschatologija. Doktrina
apie mirtį ir paskutiniuosius
dalykus“ viršelis

Lapkričio 25 dienos popietę Klaipėdos Universiteto (KU) salėje gausus akademinės bendruomenės atstovų būrys, nemažai Telšių vyskupijos dvasininkų, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas bei seminaristai, būrys Klaipėdos miesto gyventojų ir jaunimo atstovų pasitiko ką tik iš spaustuvės atgabentą ir dažais kvepiančią naujausią KU Jono Pauliaus II Krikščioniškų studijų centro vadovo mons. prof. habil. teol. dr. Arvydo Ramono parengtą ir išleistą knygą – „Krikščioniškoji eschatologija. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus“. Susirinkusiuosius pirmiausia pasveikino renginėjo vedėja KU doc. dr. Vaineta Juškienė, o muzikos garsais į renginį įvedė fleitininkė Akvilina Baublienė ir smuikininkas Juozas Staniulis. Šie muzikai visą renginį puošė profesionalia muzika.


Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos šventė

Guodžio 4 dieną Vilniuje vyko Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos, įsikūrusios Romoje, šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Joms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šventė, kuri tęsėsi miesto Rotušėje, buvo skirta telkti paramą Popiežiškajai lietuvių šv. Kazimiero kolegijai Romoje. Renginį organizavo kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis, Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė bei kiti geradariai.

Lietuvių kolegijoje gyvena kunigai iš Lietuvos, studijuojantys įvairiuose universitetuose Romoje. Baigę studijas ir įgiję akademinius laipsnius, studentai grįžta į Lietuvą tęsti savo misijos: kunigai sėkmingai dirba vyskupijų kurijose, bažnytiniuose tribunoluose, vadovauja seminarijoms, dėsto universitetuose. Pasiruošusių dvasininkų laukia visos religinio ugdymo ir labdaros sritys. Studijų Romoje metu ne vienam kunigui tenka atsakomybė prisiimti diasporoje esančių lietuvių bendruomenių kapelionų pareigas ir jas tęsti po studijų.


Aplankė Kalėdų dvasia

Progimnazijos bendruomenės teatro
„Elfai“ aktorių spektaklis

Artėjant gražiausioms metų šventėms Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenės nariai, svečiai susirinko į tradicinį bendruomenės Advento vakarą. Jaukus šurmulys pripildė progimnazijos erdves. Vieni būriavosi prie šventiškai papuoštos kalėdinės eglės, kiti klausėsi kalėdinių „Nykštukų choro“ giesmių, treti gėrėjosi „Angelų kampelio“ paroda. Angelai skleidė ypatingą žinią, kad saugos užsukusius nuo įvairiausių negandų ir nelaimių. O žibintų šviesos kelias lydėjo į aktų salę, pavirtusią pasakiškais rūmais.

Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė linkėjo Kalėdų dvasios šventumo, bendrumo jausmo šviesos, gerumo džiugesio, paskatino kiekvieną, belaukiantį Šv. Kalėdų, pamatyti šalia esantį ir neužmiršti dovanoti gerą žodį, teikiantį vilties ir skleidžiantį meilę. Direktorė dėkojo bendruomenei už atliktus darbus, gražų susitelkimą, o aktyviausiems jos nariams, rėmėjams bei partneriams įteikė padėkos raštus. Už bendruomeniškumą, visuomeninę, labdaringą veiklą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą Progimnazijos taryba įteikė tradicines statulėles „Angelas 2016“ progimnazijos mokiniui, mokytojui, mamai, personalo darbuotojui. Nominacijomis „Originaliausias žibintas“, „Kūrybiškiausias žibintas“, „Novatoriškiausias žibintas“ buvo apdovanoti kalėdinių žibintų konkurso „Šviesos kelias“ dalyviai.


Šviesaus žmogaus žingsniai Lietuvai

Memorialinė lenta Mečislovui
Jurevičiui prie namo Šiauliuose,
Spindulio gatvėje

Gruodžio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko šiauliams ir visiems lietuviams svarbus renginys – konferencija-pokalbis „Žingsniai Lietuvai“, skirtas Helsinkio grupės 40-mečiui ir Kryžių kalno atkūrėjui, blaivybės skleidėjui, Helsinkio grupės nariui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Mečislovui Jurevičiui.

Kaip sakė renginio iniciatorius Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazimieras Alminas, „neleidome užkloti užmaršties dulkėmis gyvenusio žmogaus, kuris paaukojo savo sveikatą ir gyvenimą atkurdamas Kryžių kalną, gindamas tiesą (šv. Kazimieras: „Po Dievo labiausiai reikia gerbti tiesą“), tikėjimą ir tautos laisvę. Toks buvo Mečislovas Jurevičius. Jo duktė, vaikaičiai ir provaikaičiai didžiavosi juo, dėkojo mums ir, tikiuosi, eis savo senelio bei prosenelio eitų žingsnių kryptimi“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija