2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos šventė

Guodžio 4 dieną Vilniuje vyko Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos, įsikūrusios Romoje, šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Joms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šventė, kuri tęsėsi miesto Rotušėje, buvo skirta telkti paramą Popiežiškajai lietuvių šv. Kazimiero kolegijai Romoje. Renginį organizavo kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis, Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė bei kiti geradariai.

Lietuvių kolegijoje gyvena kunigai iš Lietuvos, studijuojantys įvairiuose universitetuose Romoje. Baigę studijas ir įgiję akademinius laipsnius, studentai grįžta į Lietuvą tęsti savo misijos: kunigai sėkmingai dirba vyskupijų kurijose, bažnytiniuose tribunoluose, vadovauja seminarijoms, dėsto universitetuose. Pasiruošusių dvasininkų laukia visos religinio ugdymo ir labdaros sritys. Studijų Romoje metu ne vienam kunigui tenka atsakomybė prisiimti diasporoje esančių lietuvių bendruomenių kapelionų pareigas ir jas tęsti po studijų.

Nuo 1945 metų kolegija yra išleidusi daugiau kaip 170 kunigų, tarp kurių yra kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkiv. Jonas Bulaitis, arkiv. Gintaras Grušas, Romualdas Krikščiūnas, Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas ir Arūnas Poniškaitis.

Septynis dešimtmečius egzistuojanti Kolegija yra svarbi ne tik Bažnyčiai Lietuvoje, bet taip pat brandžiai prisidėjo prie lietuvių tautos istorijos, kultūros puoselėjimo. Nuo 1990 metų, kai Lietuvos valstybė atkūrė savo ambasadas užsienyje, lietuvių šv. Kazimiero kolegija skatino ir rėmė įvairius tautiečių organizuojamus kultūrinius renginius. Apie jos svarbą byloja ne kartą ją aplankę Lietuvos vadovai.

Lietuvių kolegija ir toliau teikia dvasinę, moralinę, kultūrinę ir intelektualinę paramą tautiečiams Lietuvoje ir diasporoje, tačiau to įgyvendinimui jai reikalinga nuolatinė finansinė parama. Dalį išlaidų padengia Lietuvos Vyskupų Konferencija ir tam skirti svečių namai Villa Lituania, tačiau labai svarbi ir reikalinga yra privačių asmenų finansinė ir kitokia (pvz., statybų, remontų, dizaino, apželdinimo) parama.

Vienas iš paprasčiausių būdų paremti Lietuvių kolegiją – vykstant į Romą planuoti apsistoti svečių namuose Villa Lituania. Šie Popiežiškajai lietuvių šv. Kazimiero kolegijai priklausantys svečių namai – Villa Lituania, įsikūrę netoli miesto centro, patogioje vietoje. Pasiteirauti galima tinklalapyje http://www.villalituania.com/.

Pagal Vilnensis.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija