2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Krikščionių bendrystė

Šilalės „Carito“ vadovė Morta
Jadvyga Romienė su kan. dr. Algiu
Genučiu ir evangelikų liuteronų
kun. Mindaugu Dikšaičiu

Katalikų ir evangelikų liuteronų
kunigai po ekumeninių pamaldų

ŠILALĖ. Minint Maldos už krikščionių vienybę savaitę sausio 18–25 dienomis, ekumeninės pamaldos, kaip dvasinė bendrystė, tose vietose, kur gyvena skirtingų konfesijų krikščionys – katalikai, liuteronai, reformatai, – tampa vis prasmingesnės. Pamaldose skaitomi Šventojo Rašto skaitiniai, kalbamas Nikėjos Konstantinopolio „Tikėjimo išpažinimas“, „Tėve mūsų“ bei kitos bendros maldos. Tai stiprina dvasinę bendrystę ir konfesijų vienybę. Tokios ekumeninės pamaldos padeda suvokti, jog esame ne kažkokio „savojo“ Dievo garbintojai ir kūriniai. Mums visiems Jėzus Kristus yra vienas, tačiau dėl krikščionių susiskaldymo vis dar netampame bendra „avide“...

Šiemet (kaip ir ankstesniais metais) Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis su parapijoje dirbančiais vikarais kunigais Vaidu Gadeikiu ir Aivaru Pudžiuveliu didelį dėmesį skyrė maldų už krikščionių vienybę aštuondieniui. Kunigai šv. Mišiose kasdien sakė homilijas, atkreipdami dėmesį į krikščionių vienybę, stengdamiesi, kad Maldos už krikščionių vienybę savaitė priartintų įvairių krikščionių konfesijų tikinčiuosius prie vieno Dievo...

Klebono kan. dr. A. Genučio iniciatyva sausio 26 dieną, po vakaro šv. Mišių, į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio katalikų bažnyčią buvo pakviesti evangelikai liuteronai. Jaukioje, šiltoje, gėlėmis išdabintoje bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos, pavadintos „Kristaus Meilė skatina mus susitaikyti“ (plg. 2 Kor. 5, 14–20). Drauge su šilališkiais katalikais meldėsi ir evangelikai liuteronai. Giedojo jų choras. Dalyvavo ir Pajūrio parapijos klebonas kun. Antanas Mačius. Ekumeninėms pamaldoms vadovavo Šilalės evangelikų liuteronų parapijos kun. Mindaugas Dikšaitis, atvykęs iš Tauragės, jo pagalbininkas iš Batakių kun. Karolis Skausmenis. Kiekvienas pamaldų dalyvis gavo lapus su Maldos už krikščionių vienybę savaitei skirtomis maldomis. Buvo skaitomas Šventasis Raštas, psalmės, kalbamas Nikėjos Konstantinopolio „Tikėjimo išpažinimas“ ir Viešpaties malda „Tėve mūsų“. Homiliją sakė kun. M. Dikšaitis.

Po ekumeninių pamaldų Šilalės parapijos namuose, jaukioje aplinkoje, vyko agapė. Gurkšnojant kavą ar arbatą, gardžiuojantis sumuštiniais, saldumynais, nuoširdžiai pabendrauta bei padiskutuota apie ekumeninį bendravimą, kurio dėka įmanomas tikėjimas į vienintelį ir tikrą Dievą, valdantį Jo sukurtą pasaulį ir visą žmoniją...

Kartu švęstas ir ilgametės Šilalės „Carito“ pirmininkės Mortos Jadvygos Romienės 80-metis. Visi su gėlėmis ir dovanomis rankose sveikino šią garbingą, Bažnyčiai ir parapijai pasišventusią, dar kupiną energijos ir sumanymų, aktyvią ir visuomenišką moterį.

Susitikime su evangelikais liuteronais dalyvavo ir keli Šilalės rajono vadovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir gausus būrys Šilalės katalikų parapijos tikinčiųjų, tarp kurių buvo ir gražus jaunimo būrelis.

Pabaigoje žodį taręs katalikų parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis džiaugėsi krikščionių vienybės vaisiais.

Pranciškus Žukauskas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija