2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Paminėjo jauno kunigo gimtadienį

Kun. Vaidą Gadeikį gimtadienio
proga sveikina Bažnyčios tarnai

ŠILALĖ. Dar tik keli mėnesiai, kai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ dekretu iš Žemaičių Kalvarijos į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią vikaro pareigoms paskirtas kun. Vaidas Gadeikis. Šis jaunas ir nuoširdžiai su parapijiečiais bendraujantis kunigas spėjo pelnyti šilališkių pagarbą bei pasitikėjimą. Be tiesioginių vikaro pareigų, kun. V. Gadeikis yra Šilalės parapijos Marijos legiono Apaštalų Karalienės legionierių dvasios vadas. Legionieriai labai patenkinti kunigu Vaidu, spėjusiu gražiai susigyventi su parapijos kunigais ir parapijiečiais. Neseniai jam sukako 33 metai, todėl dar jaunatviško gimtadienio proga kunigą Vaidą nuoširdžiai pasveikino Šilalės kunigai, parapijos legionieriai, „Carito“ atstovai vadovaujami pirmininkės Mortos Jadvygos Romienės.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija