2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Ryškus vilnietės prozininkės debiutas

Bronius VERTELKA

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos K. Barėno dovanotų
asmeninių knygų bibliotekoje.
Sėdi Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė
ir jos mama Irena Aleksaitė

Laureatė – vertėja

PANEVĖŽYS. Sausio 12-ąją Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje pristatyta 2016 metų  kraštiečio vertėjo, žurnalisto, rašytojo Kazimiero Barėno literatūrinės premijos laureatė. Tai – sostinėje gyvenanti vertėja, poetė, prozininkė Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė, garbingą vardą pelniusi už apysaką „Septynios kartos“. Taip nusprendė pateiktų kūrinių premijai gauti vertinimo komisija: pirmininkė – G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė, nariai – poetas, vertėjas, literatūrologas, kritikas, publicistas Marius Burokas, literatūrologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos rankraštyno vedėjas Virginijus Gasiliūnas, prozininkė, publicistė, poetė, Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė ir poetė, G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kultūros renginių organizatorė, Metų panevėžietė Elvyra Pažemeckaitė. Jie aiškinosi, kuris iš keturių prozos kūrinių – Kazimieros Kazijevaitės apysakos „Septynios kartos“, Ugnės Kaunaitės romano „Žmonės iš Alkapės“, Gretos Lietuvninkaitės romano „Slėpynės: kaip užmerktomis akimis žaidžiame“ ir Mindaugo Jono Urbono novelių knygos „Dvasių urna“ – parašytas geriausiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija