2017 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(2222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų giesmių festivalis bažnyčioje

KLAIPĖDA. Sausio 7-ąją renesanso laikotarpio giesme „Laudate nomen Domini, vos servi Domini; ab ortu solis usque ad occasum ejus“ (Šlovinkite vardą Viešpaties jūs, tarnai Viešpaties; nuo patekėjimo saulės iki nusileidimo jos) Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje vyko VIII Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis, kurį rengė Klaipėdos miesto chorų bendrija „Aukuras“ (tarybos pirmininkas – docentas Algirdas Šumskis) kartu su Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčia (Klaipėdos dekanato dekanas – klebonas kan. Vilius Viktoravičius).

Kalėdinių giesmių festivalyje dalyvavo šaunus giesmininkų būrys. Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios Sumos choras (vadovas ir vargonininkas – Mindaugas Gudžiūnas), Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko parapijos Sumos choras (vadovė ir vargonininkė – Birutė Šidlauskienė) ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios Sumos choras (vadovė ir vargonininkė – Laura Gedgaudaitė, dirigentė – Svetlana Ryžkova). Galime sakyti, kad šie kolektyvai jau yra festivalio senbuviai. Buvo dalyvaujančių pirmą kartą – Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios sakralinės renesanso polifonijos ansamblis „DecOrata“, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras (vadovė ir vargonininkė – Ernesta Dargužienė), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras (vadovai – Irena Bakanauskienė ir Stepas Bidva), Skuodo rajono kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (vadovė – Kristina Rimienė), Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios Sumos choras (vadovai – Kornelijus Luotė ir Pranciškus Alseika). Kartu su Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios Sumos choru giedojo grupelė Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios vaikų ir jaunimo choro (vadovė – Svetlana Ryžkova).

Chorai ir ansambliai giedojo festivalio atidarymo koncerte, kuris atskleidė puikų chorų meninį meistriškumą. Repertuaras – nuo renesanso sakralinės polifonijos iki šiuolaikinių Emanuelio bendruomenės giesmių. Nudžiugimo kartu su kolektyvais dalyvavę solistai: Aldona Katinienė, Jokūbas Juškevičius, Rimantas Būta, smuikininkai Rima Tamo ir Juozas Staniulis, birbynininkas Gintaras Vainutis. Pirmą kartą Kalėdinių giesmių festivalyje Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko parapijos Sumos chorui pritarė styginių instrumentų ansamblis.

Šv. Mišiose giedojo jungtinis festivalio dalyvių choras. Nuoširdžius ir širdingus palinkėjimus prieš šv. Mišias išsakė choristams Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaras kun. Viktoras Dirvonskis. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius ir Vėžaičių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis, koncelebravo kun. Viktoras Dirvonskis. Dievo šlovinimas, kuriame dalyvavo visi chorai, sukūrė bažnyčioje džiugią atmosferą, padedančią atsiverti dvasinėms vertybėms. Džiugu, kad choristai per giesmę su visais besimeldžiančiais dalijosi dvasiniais turtais.

Po šv. Mišių buvo įteikti padėkos raštai vadovams ir festivalį organizavusiems asmenims, o choristai padėkojo visiems vadovams ir organizatoriams sugiedodami „Ilgiausių metų!“

Festivalio dalyviai savo bendravimą pratęsė prie vaišių stalo agapėje.

Gražina Ribokaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija