2017 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(2223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gedimino kalne rasti paslaptingi palaikai

LNM archeologai (iš kairės): G. Grižas,
V. Steponaitis, G. Petrauskas
apžiūri aptiktus palaikus
E. Vailionio (LNM) nuotrauka

Sausio 2–25 dienomis Vilniuje, Gedimino kalno aikštelėje, vykdant kalno tvarkybos darbus, Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) archeologų grupė atliko archeologinius tyrimus, kurių metu buvo aptikti keturių asmenų palaikai. Archeologai kelia hipotezę, kad tai galėtų būti 1863–1864 metų sukilimo dalyvių kūnai.

Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų skyriaus vyresnysis muziejininkas, archeologas Arūnas Kalėjus sakė: „Tyrimų metu aptikome penkis griautinius kapus, bet pilnai atidengėme ir ištyrėme du. Pirmame kape radome vieno žmogaus palaikus, o kitas kapas – grupinis, jame rasti trijų žmonių palaikai“. Archeologo teigimu, mirusysis buvo palaidotas be karsto, apipiltas kalkėmis, sprendžiant pagal kaulų padėtį – už nugaros surištomis rankomis. Antrajame kape rasti trijų vyrų palaikai, mirusieji irgi palaidoti be karstų, apipilti kalkėmis. Kaip sakė archeologas, du mirusieji palaidoti ant nugaros, vienas greta kito. Vienas iš jų, sprendžiant pagal kaulų padėtį, palaidotas už nugaros surištomis rankomis. Trečias mirusysis aptiktas paguldytas ant pilvo, skersai ant pirmųjų dviejų. Tyrėjo nuomone, tai rodo, jog mirusieji nebuvo palaidoti deramu būdu. Šalia vieno mirusiojo palaikų rastas sidabrinis medalionas, kuris buvo pagamintas XIX amžiaus viduryje. Šis radinys archeologams leidžia kelti hipotezę, kad mirusieji buvo palaidoti ne anksčiau nei XIX amžiaus antroje pusėje. Remiantis archyviniais duomenimis, šie palaikai jau buvo aptikti 1915–1916 metais. Todėl daroma prielaida, kad aptikti palaikai gali būti 1863–1864 metų sukilimo dalyvių, nubaustų mirties bausme Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Viešosios įstaigos „Tvirtovių Istorijos Centras“ vadovas Valdas Rakutis sako, kad būtų labai svarbu išsiaiškinti, ar tai nėra 1863 metų sukilimo vadų palaikai. 1863–1864 metais Lukiškių aikštėje mirties bausmė pakariant arba sušaudant buvo įvykdyta 21 sukilimo dalyviui, tarp jų ir vadams – Zigmantui Sierakauskui ir Konstantinui Kalinauskui. Sprendimas po egzekucijos sukilėlių kūnus užkasti ant Gedimino kalno nebūtų atsitiktinis – taip galėjo būti siekiama paslėpti nuo artimųjų ir visuomenės jų palaidojimo vietą. Dar 1904 metais V. Zahorskis leidinyje „Przewodnik po Wilnie“ („Vadovas po Vilnių“) teigė, jog Gedimino kalne palaidotas 1863 metų sukilimo vadas Zigmantas Sierakauskas, kun. Stanislovas Išora, Boleslovas Kolyška. 1917 m. rugpjūčio 17 d. buvo pastatytas kryžius S. Išoros ir Z. Sierakausko atminimui įamžinti, tačiau vokiečių valdžia dar tą pačią dieną jį pašalino. Jis vėl buvo atstatytas 1921 metais. O 1925 metais šalia kryžiaus atidengtos dvi plokštės: viena – su įrašu lenkų kalba „Nežinomam kareiviui“, o kita – su Lukiškių aikštėje mirties bausme nubaustųjų 1863 metų sukilėlių pavardėmis. 1940 metų birželį ant Gedimino kalno stovėjęs 1863 metų sukilėliams skirtas kryžius buvo pašalintas.

Šiuo metu archeologiniai duomenys yra analizuojami. Tyrimų metu aptikti negausūs radiniai konservuojami. Palaikai perduoti tirti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto antropologijos specialistams. Tik atlikus tyrimus, bus galima atsakyti į klausimą, ar aptikti palaikai gali būti siejami su 1863–1864 metų sukilimo dalyviais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija