2017 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(2223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mirė pirmoji Šiaulių garbės pilietė

Vasario 1 dieną, eidama 105-uosius metus, mirė advokatė, Šiaulių miesto Garbės pilietė Gražbylė Venclauskaitė. Ji gimė 1912 m. gegužės 31 dieną, augo įžymioje šeimoje, kurioje kiekvienas iš jos narių, o ir visi drauge sutapo su istorijos vyksmu ir įaugo į Šiaulių miesto ir visos Lietuvos buvimą ir raidą kaip neatsiejama jos dalis. Apie kiekvieną iš šios šeimos narių būtų galima daug kalbėti ir rašyti, kiekvienas iš jų yra savitas ir reikšmingas indėlis į Lietuvos kultūrą visais jos lygmenimis, o šiandien mes netekome Gražbylės, kurios asmenyje ir koncentruojasi visi šios šeimos darbai. Pragyventa sudėtinga epocha – dvi nepriklausomos Lietuvos, du pasauliniai karai, patirti pasiekimai ir nesėkmės, būta skaudžių netekčių, tačiau Tėvynės vizija buvo kelrodis visuose Gražbylės ir jos artimųjų gyvenimo vingiuose.

Už ypatingus nuopelnus ir svarbų indėlį į Šiaulių miesto mokslo, socialinį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą 2000 m. kovo 9 d. G. Venclauskaitė išrinkta pirmąja Šiaulių miesto garbės piliete. Kartu su seserimi G. Venclauskaitė padovanojo miestui neįkainojamą dovaną – Venclauskių šeimos rūmus, kad juose būtų saugomi praeities ženklai ir patirtis, o drauge būtų puoselėjamas dabarties ir ateities Lietuvos vardas ir gerovė. Juose įsikūrė Šiaulių ,,Aušros“ muziejus. 1995-aisiasis už drąsą gelbstint holokausto aukas Izraelio valstybė suteikė G. Venclauskaitei Pasaulio tautų teisuolio apdovanojimą. Jos laidotuvės vyko vasario 3 dieną. Šv. Mišias už velionę Šiaulių Katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Savo artimiesiems velionė išreiškė norą būti palaidota jos tėvo, irgi miestui nusipelniusio advokato ir nepriklausomoje Lietuvoje pirmojo Šiaulių burmistro Kazimiero Venclauskio kapavietėje, senosiose Šiaulių kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija