2017 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(2223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pranciškonas Algirdas Malakauskis tapo naujuoju vyrų vienuolijų vyresniųjų pirmininku

Kun. Algirdas Malakauskis OFM
Vido Venslovaičio nuotrauka

Vasario 2 dieną, švenčiant Viešpaties Paaukojimo šventę ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną, Vilniuje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis, kuriame buvo išrinktas naujasis LVVVK pirmininkas. Jis pakeitė trejus metus konferencijai vadovavusį jėzuitą kun. Gintarą Vitkų. Naujuoju LVVVK konferencijos pirmininku tapo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras pranciškonas kun. Algirdas Malakauskis OFM.

Amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine jis davė 2001 metais, o 2002 m. birželio 23 d. įšventintas kunigu. A. Malakauskis tarnavo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje, 2006–2012 metais buvo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionaliniu dvasiniu asistentu, 2007–2013 metais ėjo Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijono pareigas, o 2013–2015 metais buvo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu. 2016 metų sausį jis buvo išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru 2016–2022 metų kadencijai.

Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija oficialiai įsteigta 2008 metais ir vienija visas 14 Lietuvoje veikiančių katalikiškų vyrų vienuolijų. Konferencijos tikslas – stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, koordinuoti bendrą vienuolijų veiklą, dalytis vienuolinio gyvenimo patirtimi šiuolaikiniame pasaulyje, organizuoti tarpdiecezinius ir diecezinius renginius, ugdančius supratimą apie pašaukimą į vienuolinį gyvenimą. LVVVK bendradarbiauja su Lietuvos vyskupų konferencija ir su Apaštalų Sosto Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštalinio gyvenimo bendrijų Kongregacija. Analogiška konferencija vienija ir Lietuvos moterų vienuolijas.

LVVVK sekretorius Kun. Andrius Šidlauskas MIC

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija