2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežius Pranciškus laukiamas Lietuvoje

Popiežius Pranciškus sveikina Lietuvos
užsienio reikalų ministrą Liną`
Linkevičių, centre – ambasadorė
prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė

Kovo 15 dieną tarp bendrosios audiencijos dalyvių buvo ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, lydimas ambasadorės prie Šventojo Sosto Irenos Vaišvilaitės ir kelių kitų asmenų. Ministerijos pranešime primenama, kad ministras pasveikino popiežių Pranciškų su jo pontifikato metinėmis, kartu su „Lietuvos pašto“ vadove Lina Minderiene įteikė Popiežiui pirmą kartą istorijoje išleistą bendrą Lietuvos ir Vatikano pašto ženklą, skirtą Žemaičių (Medininkų) vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui paminėti, analogišką išleistam Vatikane. Bendras pašto ženklas pradėtas platinti Lietuvoje ir Vatikane šių metų vasario 10 dieną. Dailininko Vaclovo Butrimo sukurtame pašto ženkle vaizduojamas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir pirmasis Žemaičių vyskupas Motiejus Vilnietis (Trakiškis). Valdovo rankose – bažnyčios pastatas, kaip tikėjimo ir kultūros simbolis. Lietuvoje jis išleistas 200 tūkst., Vatikane – 360 tūkst. egzempliorių tiražu.

L. Linkevičius palinkėjo tvirtybės popiežiaus Pranciškaus ganytojiškame kelyje, skleidžiant gailestingumo, socialinės atsakomybės, susitaikymo ir taikos žinią, atkreipiant pasaulio bendruomenės dėmesį į skaudžiausias šių dienų problemas. „Lietuvos ir Šventojo Sosto ryšiai mums visada buvo ir bus ypatingi. Labai tikimės, kad rasite galimybę aplankyti Lietuvą, kur esate labai laukiamas“, – sakė ministras. Popiežius Pranciškus sakė, kad širdyje jis trokšta aplankyti Lietuvą.

Ministras susitiko su artimais popiežiaus bendradarbiais, Popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu bei sekretoriumi santykiams su užsienio valstybėmis arkivyskupu Paulu Galageriu (Paul Gallagher). Vizito Romoje metu ministras skaitė paskaitą politikos tema „Sapienza“ universitete, dalyvavo Nepriklausomybės šventei skirtame Lietuvos ambasados Italijoje renginyje, įteikė Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių dailininkei ir restauratorei, buvusio Lietuvos diplomato, ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio, ilgamečio „Vatikano radijo“ darbuotojo, našlei Giovannai Pignatelli-Lozoraitis.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija