2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Giesmės ir dainos Šv. Kazimiero dieną

Šv. Mišiose Seinų katedroje

Ne pirmą kartą alytiškiams literatams tenka garbė dalyvauti Seinuose vykstančiuose renginiuose. Pirmąjį kovo sekmadienį Seinų Šv. Kazimiero draugija sukvietė tikinčiuosius paminėti Lietuvos ir Lenkijos globėjo Šv. Kazimiero dieną. Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Seinų bazilikoje. Jas lietuvių kalba aukojo klebonas kun. Petras Gucevičius. Melstasi prašant šv. Kazimiero užtarimo pas Viešpatį, saugant nuo blogio vaikus, jaunimą ir visą tautą. Pamoksle kalbėta apie galimybę gyventi Dievo meilėje, atsispirti šėtono gundymams. Dievas nurodė, kad sode Adomui ir Ievai tik nuo pažinimo medžio negalima valgyti vaisių, o nuo kitų leidžiama. Pasak kunigo, Dievas nori, kad nesukluptume klysdami, džiaugtumės gyvenimo pilnatve. Išgirdome daug patarimų, kaip dera išgyventi Gavėnios metą: derėtų malda, Kryžiaus kelias, reikėtų rimtyje pamąstyti apie tikėjimo sustiprinimą, būtina vengti alkoholio ir gyventi taip, kad būtume panašūs į Viešpatį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija