2017 m. balandžio 7 d.
Nr. 14 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Valstybės kūrėjai

Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai

Mykolas Biržiška

Tęsiame artėjančiam Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui skirtą Vasario 16-osios akto signatarų biografijas, rodančias signatarų darbo indėlį į valstybės kūrimą ir jų pasiaukojimą tautai. Šis mūsų sumanymas prasidėjo dar prieš įvykstant svarbiam įvykiui, kai praėjusią savaitę, kovo 29-ąją, prof. Liudas Mažylis Berlyne, Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve, surado ten beveik prieš 100 metų atsiųstą ir į archyvo fondus įdėtą Vasario 16-osios aktą, arba, kaip jis ten vadinamas, Nutarimą. Tas įvykis tik dar labiau sustiprina mūsų numatytą tikslą – pateikti garbingų mūsų valstybės vyrų biografijas. Kovo 24 dienos numeryje spausdinome Jono Basanavičiaus ir Saliamono Banaičio biografijas. Jos parengtos pagal Aigustės Vykantės Bartkutės medžiagą.


Paskutinis Leningrado vyskupas apie Teofilių Matulionį: Jis mirė už tikėjimą

Prancūzų kilmės vyskupas dominikonų vienuolis Žanas Morisas Feliksas Amodriu (Jean Maurice-Marie-Felix Amoudru, 1878 08 31–1961 10 12) buvo paskutinis apaštalinis Leningrado valdytojas titulinis Gurgos vyskupas, kurį 1935 04 30 vyskupu konsekravo pirmasis Maskvos apaštalinis administratorius augustiniečių vienuolis vyskupas Pijus Eženas Nevio (Pie Eugčne Neveu, 1877 02 23–1948 10 17), kurį vyskupu 1926 04 21 slapta konsekravo vyskupas Mišelis Žozefas Burginjonas d’Herbinji (Michel-Joseph Bourguignon d’Herbigny, 1880 05 08–1957 12 23), pats slapta konsekruotas popiežiaus Pijaus XI, 1926 02 11. Vysk. M. Ž. Burginjonas d’Herbinji tą pačią 1926 04 21 d. kartu su P. E. Nevio vyskupais konsekravo ir Boleslovą Sloskaną (Boļeslavs Sloskāns, 1893 08 31–1981 04 18), Aleksandrą Frizoną (1875 05 05–1937 06 20) ir Antonijų Maleckį (1861 04 17–1935 01 17). 1929 m. vasario 9-ąją Leningrado Švč. Marijos Širdies šventovėje („Na Peskach“), dalyvaujant dviem liudytojams – kun. Augustinui Pronckiečiui ir prancūzui dominikonų vienuoliui kun. M. Amodriu, vysk. A. Maleckis vyskupu konsekravo Teofilių Matulionį. Beje, vysk. A. Maleckis buvo apaštalinis Leningrado valdytojas, Mogiliovo arkivyskupijos generalinis vikaras, irgi patyręs komunistų represijas, 1930 metais  areštuotas ir ištremtas į Irkutsko sritį. 1934 metais jam, sunkiai sergančiam ligoniui, buvo leista išvykti į Lenkiją. Greitai, 1935 m. sausio 17 dieną, jis nuo išsekimo mirė Varšuvoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija