2017 m. balandžio 7 d.
Nr. 14 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šalies vadovai įvertina Vasario 16-osios Akto suradimo reikšmę

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė su prof. Liudu Mažyliu
Roberto DAČKAUS (lrp.lt) nuotraukos

Balandžio 3 dieną, pirmadienį, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Liudu Mažyliu, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos archyve radusiu Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą. Prezidentės teigimu, užsispyrimas, atkaklumas ir ryžtas visada buvo savybės, vedusios Lietuvą į priekį. Todėl profesorius L. Mažylis yra geriausias įrodymas, kaip atkaklus darbas ir entuziazmas gali duoti apčiuopiamų vaisių, kuriais šiandien džiaugiasi visa Lietuva. Šalies vadovės teigimu, šis L. Mažylio atradimas turėtų tapti impulsu valstybei investuoti į tolimesnius šio istorijos laikmečio tyrimus. Pasak valstybės vadovės, surastas Nepriklausomybės Akto originalas visą šalį įtraukė į valstybės šimtmečio laukimą. Tai išskirtinė proga visai Lietuvai dar kartą įsisąmoninti ir įvertinti šios datos reikšmę bei suprasti, kad kuriant šimtmečio Lietuvą kiekvienas žmogus yra labai svarbus.


Didžiuokimės tėvyne Lietuva

Edvardas ŠIUGŽDA

Praėjusios savaitės įvykis, kai buvo pranešta, kad Vokietijos archyve surastas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Vasario 16-osios aktas, iškart tapo neregėtos reikšmės dalyku, neabejotinai svarbiausiu šio šimtmečio įvykiu. Atradimas iš karto tapo sensacija, o džiaugsmas dėl jo greitai pasiekė visuomenę. Ir jeigu Lietuvos tapimas ES ir NATO nare buvo laukiami ir tiesiog užbaigė ilgą mūsų valstybės kelią atgal į civilizuotą Europą, tai kovo 29-osios atradimas buvo išties nelaukta ir netikėta sensacija. Vokietijos URM archyve aktą suradęs profesorius Liudas Mažylis tapo visų pripažintu nacionaliniu didvyriu netgi visoje mūsų amžiaus Lietuvos istorijoje.

Visi Lietuvoje atsidusome su palengvėjimu: Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalas – surastas. Rusija negarsiai, bet pašnibždomis vis tikino: Lietuva neturi akto, gal ji – tas „Pribaltikos“ kraštas, anksčiau įėjęs į vadinamąjį Šiaurės vakarų kraštą, neteisėtai pasisavinęs nepriklausomybę. Ir kai kurie lenkai galėjo taip mąstyti – juk Basanavičius su savo „litvinais“ tik sugadino istorinį Žečpospolitos kūrinį. Taigi, svarbiausia Vasario 16-osios akto suradimo reikšmė yra geopolitinė. Šis atradimas galutinai atėmė iš kaimyninių valstybių, ypač Lenkijos ir Rusijos, galimybę neigti mūsų nepriklausomybės paskelbimo teisėtumą. Jeigu Lenkijos atžvilgiu dabar mes esame vieno gynybinio bloko, vienos ekonominės sąjungos ir vienos pasaulėžiūros pusėje, tai Rusijos atžvilgiu, turint galvoje jos norą ir pastangas paneigti mūsų nepriklausomybę, šis įvykis yra ypatingo matmens geopolitinę reikšmę turintis atradimas. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve surastas dokumentas liudija, koks sėkmingas buvo užgimusios Lietuvos valstybės kelias į tarptautinį pripažinimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija