2017 m. balandžio 7 d.
Nr. 14 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gavėnia – atgailos ir gražių darbų metas

Tikybos mokytojai ir kunigai po šv. Mišių
Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

„Gailestingumas yra pirmoji Dievo savybė. Tai – Dievo vardas. Nėra padėties be išeities, mes nesame pasmerkti paskęsti lakiajame smėlyje“. Taip prasideda popiežiaus Pranciškaus knygelės „Dievo vardas – gailestingumas“ anotacija.

Gyvename nuostabiu Gavėnios laiku. Gavėnia – tarsi Visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, apvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus Prisikėlimo įvykiui.

Gavėnios metu Telšių vyskupijoje jau tradicija tapę vyskupo vizitai dekanatuose. Jų metu vyksta susitikimai su kunigais, tikybos mokytojais, katechetais.

Kovo 14 dieną Gargždų dekanate svečiavosi garbingi svečiai: Telšių vyskupo generalvikaras, vyskupo vikaras kurijos reikalams kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras katechezės reikalams mons. Rimantas Gudlinkis bei Telšių katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė.

Tikybos mokytojams ši diena buvo kiek išskirtinė. „Minijos“ progimnazijoje vyko atvira pamoka „Dievo vardas – gailestingumas“, kurią vedžiau aš, Endriejavo pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Genovaitė Paniulaitienė. Tai – neįprasta atvira pamoka, tarsi iššūkis, kurį priėmiau pati savęs klausdama, kaip įtaigiai perteikti medžiagą, sudominti nepažįstamus mokinius ir įgyvendinti pamokos tikslus svetimoje mokykloje stebint šešiolikai kolegų, švietimo skyriaus atstovei Adelijai Radžienei, Telšių katechetikos centro metodininkei M. Petrauskaitei. Po pamokos vyko aptarimas: išsakytos pagrįstos nuomonės, pateikti atviri ir draugiški pastebėjimai apie pamokos struktūrą, veiklų tikslingumą, mokinių sudominimo ir aktyvinimo galimybes. Džiaugiuosi teigiamais kolegų vertinimais, geranoriškomis pastabomis ir nuostabiais mokiniais. Anot mokytojos Juditos Klimienės, buvo smagu stebėti nuoširdų mokytojos ir mokinių bendravimą, pamoka vyko sklandžiai ir kūrybingai.

Po pamokos aptarimo katechetikos centro atstovė metodininkė M. Petrauskaitė pristatė išorės vertintojų pateiktą pamokos paradigmą ir apibendrintus vertinimo rezultatus, aptarė, kokią pamokų struktūrą, metodų įvairovę, integravimo galimybes pamokose pastebi vertintojai.

Po aptarimo rinkomės šv. Mišių aukai Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo mūsų svečiai, dalyvavo dekanato parapijų kunigai. Po šv. Mišių padėkos žodį tarė Gargždų dekanato dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas.

Gavėnia – gerų, gražių darbų metas. Negalėčiau kitaip pavadinti agapės, surengtos kan. J. Paulausko. Tai – nuostabūs gailestingumo darbai ir kūnui, ir sielai: alkanus pavalgydinti, trokštančius gero žodžio pagirdyti. Visų Gargždų dekanato mokytojų vardu nuoširdžiai dėkoju mūsų mielam dekanui kan. J. Paulauskui, linkiu jam stiprybės, sveikatos, Dievo palaimos.

Genovaitė Paniulaitienė,
Endriejavo pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja

Gargždai

Kazimieros Sipienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija