2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kai susitikimas yra šventė

Prof. Liudas Mažylis
su grupe renginio dalyvių

Balandžio 5 dieną Kaune, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių salėje, įvyko atviras TS-LKD Centro skyriaus pirmininko dr. Martyno Ubarto iniciatyva sušauktas posėdis, kuriame vyko šventinis susitikimas su Vasario 16-osios Akto originalo atradėju prof. Liudu Mažyliu. Profesorius išsamiai papasakojo, kaip buvo surastas svarbiausias mūsų valstybės gimimo dokumentas, pagrindė savo samprotavimus, kad Aktas surašytas buvusio Lietuvos Tarybos generalinio sekretoriaus Jurgio Šaulio ranka. Jis paneigė kai kurių dabar vadovaujančių ir susireikšminusių istorikų (kai kuriems iš jų net mūsų Dainų šventės yra jau kokčios) samprotavimus ir abejones dėl surasto Akto tikrumo ir demagogiško siūlymo jo tikrumą toliau tirti. Kalbėtojas pabrėžė, kad atrasto Vasario 16-osios Akto tikrumą patvirtina ne tik išlikusi jo originalo išvaizda, bet ir patvirtinamasis Vokietijos vyriausybės žodis. Smagu paminėti, kilnią profesoriaus nuostatą, kad vykdydamas savo užsibrėžtą misiją – surasti Vasario 16-osios Aktą – apie verslininkų magnato siūlomą milijoną visai negalvojo. Tai L. Mažylis patvirtino ir šiame susirinkime, sakydamas, kad Akto suradimas nieko bendro neturi su tomis verslo siūlomomis pinklėmis, akcentuodamas, kad jis negalėjęs būti vagimi – pagrobti surastą Aktą, jį pristatyti adresatui ir gauti už tai milijoną...

Gausiais plojimais, dvasine šiluma ir gėlių puokštėmis padėkota profesoriui už susitikimą, už patriotinizmo pamoką. Tegul surastas Vasario 16-osios Aktas, paskelbęs mūsų valstybės atkūrimą, būna ne tik trumpalaikis šviesos blyksnis, bet tegul dar kartą tampa mūsų vienijančiąja kuriamąja jėga, visada žadina pasididžiavimą mūsų tautos ištverme, mūsų valstybe, jos garbinga istorija, kilniais jos žmonių darbais.

Zigmas Tamakauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija