2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Laisvės kovotojų suvažiavime prisimintas 1953 metų Vorkutos sukilimas

Juozo Rudoko medaliu apdovanota
Gražina Šaulienė (kairėje),
centre – Ernestas Subačius,
dešinėje – Juozas Burokas

1953 metų sukilimo Vorkutoje dalyvė
Apolonija Navickienė (centre)
su vaikaičiais Juozapu ir Ieva.
Iš kairės: Kauno Sąjūdžio pirmininkas
Raimondas Kaminskas, kun. Paulius
Vaineikis OFM, prof. Ona Voverienė
ir Romas Petras Šaulys

Balandžio 8 dieną Vilniaus karininkų ramovėje įvyko Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) suvažiavimas. Jame dalyvavo 240 delegatų iš įvairių šalies vietų. Suvažiavimą pradėjo sąjungos kapelionas kun. Paulius Vaineikis OFM, o vedė LLKS valdybos pirmininkas Ernestas Subačius ir garbės narys Juozas Burokas.

Renginyje kalbėjo grupė delegatų, buvo pristatyta suomių autoriaus Jukka Rislakki knyga „Vorkuta. Sukilimas lageryje“. Kalbėjo 1953 metų sukilimo Vorkutoje dalyvė Apolonija Navickienė ir jos vaikaitis Juozapas Lavokas.

Nemažai laisvės kovotojų gavo LLKS diplomus ir padėkos raštus, kuriuos jiems įteikė LLKS valdybos pirmininkas E. Subačius. Gražina Šaulienė iš Veprių apdovanota Juozo Rudoko (1907–1945), kovojusio už Lietuvos laisvę, medaliu, o jos vyras Romas Petras Šaulys – Šv. Kazimiero ženklu-ordinu „Trys liepsnelės“. Beje, R. P. Šaulys suvažiavimo dalyviams pristatė fotoparodą LLKS nariui, Vorkutos sukilimo dalyviui Edvardui Burokui (1933–2013) atminti.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija