2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Prisimintas buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas

Baigiantis darbo savaitei, birželio 2-ąją, penktadienį, į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovę susirinko Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių valstybės institucijų vadai, kariai, medikai, civiliai tarnautojai, pareigūnai, bendruomenė. Taip artėjant Tėvo dienai bendra malda pagerbtas Dvasios tėvų, ypač buvusio vyriausiojo kariuomenės kapeliono arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuris birželio 25-ąją bus paskelbtas palaimintuoju, atminimas. Prisiminti ir pagerbti visi gyvi ir mirusieji šeimų tėvai. Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris kun. dr. Mindaugas Sabonis, buvęs ilgametis bažnyčios rektorato bendradarbis kun. Artūras Kazlauskas, Kauno įgulos bažnyčios rektoriaus pagalbininkas kun. Vytenis Vaškelis ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys. Homilijoje kanoninės teisės daktaras kun. M. Sabonis, dirbęs arkiv. T. Matulionio bylos postulatoriumi, pristatydamas būsimojo palaimintojo asmenybę, paaiškino, kas yra šventumas, ir palinkėjo jo siekti visiems.

Po bendros maldos Kauno įgulos kapelionas, pasveikinęs visus tėvus su Tėvo diena, pakvietė postulatorių trumpai pristatyti įdomesnius faktus iš garbingojo arkivyskupo T. Matulionio gyvenimo, papasakoti, kaip vyksta beatifikacija – skelbimas palaimintuoju. Po to šventės dalyviai pakviesti aktyviai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse ir paraginti apžiūrėti ekspoziciją, skirtą arkiv. T. Matulioniui.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija