2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Įšventino du diakonus

Birželio 11-ąją, Švenčiausiosios Trejybės sekmadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje švenčiant pagrindines šv. Mišias daugiau kaip dvidešimties dvasininkų bei gausiai dalyvavusių tikinčiųjų akivaizdoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas diakonais įšventino du Kauno kunigų seminarijos klierikus – Vincentą Lizdenį ir Emilį Vasiliauską. Bičiulių apvilkti naujais liturginiais drabužiais diakonai buvo pasveikinti ramybės pabučiavimu. Diakonai Emilis ir Vincentas vėliau patarnavo Eucharistijos liturgijoje, kuriai vadovavo arkivyskupas L. Virbalas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Aurelijus Žukauskas, kun. Andrius Končius, kun. Artūras Kazlauskas, kiti kunigai. Duonos ir vyno atnašas Eucharistijai atnešė diakonų mamos.

Pagal katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija