2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Paroda vyskupui Justinui Staugaičiui atminti

Telšių vyskupas Justinas Staugaitis

Plungė. Gegužės 26-ąją, penktadienį, Žemaičių dailės muziejuje, Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, įvyko parodos „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas: Justinui Staugaičiui – 150“ atidarymas. Jame dalyvavo parodos rengėjai, koncepcijos, tekstų autoriai – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus darbuotojai dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė ir Žydrūnas Mačiukas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas, vyskupo Just. Staugaičio giminaičiai bei nemažas būrys į parodą susirinkusiųjų žmonių iš Plungės ir kitų vietovių.

Renginį pradėjo ir visus muzikiniu kūriniu pasveikino birbynininkas Dainius Griška. Įspūdžiais ir pastebėjimais pasidalino, visus pasveikino Muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas. Renginį vedė Muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Danutė Einikienė.

Mintimis apie pirmąjį Telšių vyskupijos vyskupą Just. Staugaitį dalinosi ir jo didžiulius nuveiktus darbus Bažnyčiai ir nepriklausomai Lietuvos valstybei nuosekliai aptarė dabartinis Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas J. Boruta SJ. Apie garbųjį vyskupą pasakojo Plungės parapijos klebonas kun. J. Meškauskas.

Pagrindiniai parodos rengėjai dr. V. Akmenytė-Ruzgienė ir Ž. Mačiukas, kalbėdami apie ekspoziciją, turtingą nuotraukų ir dokumentų, kurie buvo surinkti net iš 17 muziejų ir archyvų, išryškino šiais metais svarbias sukaktis – prieš šimtą metų įvykusią Vilniaus lietuvių konferenciją ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 95-metį. Prie visų svarbiausių moderniosios Lietuvos valstybės kūrimo darbų ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje raidos svariai yra prisidėjęs būtent vyskupas Just. Staugaitis.

Į susirinkusiuosius kreipėsi ir garbiojo vyskupo giminaičiai – Šiaulių universiteto profesorė Audronė Juodaitytė ir gydytojas, visuomenės veikėjas Darius Staugaitis, kiti artimieji. Jie pasidalino savo atsiminimais, įžvalgomis, pasidžiaugė surengta paroda, padėkojo dalyviams ir rengėjams.

Parodos atidarymo renginį savo pasisakymu užbaigė, visiems padėkojo ir svečiams knygas apie vyskupą Just. Staugaitį įteikė Žemaičių Dailės muziejaus direktorius A. Bakanauskas, kuris parodos rengėjus ir svečius pakvietė pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio.

Paroda „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas: Justinui Staugaičiui – 150“ Žemaičių Dailės muziejuje Plungėje veiks iki birželio 30 dienos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija