2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Nuotraukos iš ekspedicijų į tremties vietas prie Lenos žiočių

Tit Arų salos tremtinių kapinėse.
Jakutija, 1989. Iš knygos „Juozas
Kazlauskas. Fotografija“ (2010)

Vilnius. Birželio 13 dieną LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) vyko Juozo Kazlausko (1941–2002) fotografijų parodos „Ilga kelionė namo“ pristatymas ir renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Tai – 1949–1957 metais tremtyje, Irkutsko srityje, buvusio fotografo J. Kazlausko nuotraukos iš 1989 metais vykusių ekspedicijų į tremties vietas Sibire. Šių ekspedicijų tikslas buvo tremtyje mirusių artimųjų palaikų perkėlimas į tėviškę. J. Kazlauskui sovietmečiu nutylėtų ir todėl tarsi neegzistavusių dalykų fotografavimas nebuvo tik paprasta dokumentacija. Tai buvo atminimo „iškasimo“ ar net sukūrimo veiksmas. Nuotraukose užfiksuotos Tit Arų salos (Jakutija) kapinės – vienos didžiausių išlikusių tremtinių kapinių Arktyje. Jos yra ant Lenos kranto, apie 500 metrų nutolusios nuo upės. Amžinas įšalas vis išmeta į žemės paviršių negiliai palaidotuosius. Trumpos vasaros metu stiprūs vėjai tarsi sniegą išpusto smėlį, atidengdami kapus. Nesuiręs per šalčius lavonas – geras grobis poliarinėms lapėms, jos dažnai apgraužia palaikus. Šiurpus vaizdas – didžiuliame lauke išbarstyti vaikų karsteliai, ir nebėra jokios žymės, kas čia palaidotas. Kapines veikia ne tik įšalas ir vėjai, bet ir globalus atšilimas. Galbūt Lenos žiotyse esančios salos aptirps ir bus išplautos į Arktį...

Parodą „Ilga kelionė namo“ sudaro 34 fotografijos iš lietuvių tremties vietų. Paroda 2008 metais eksponuota Berlyne, Štazi (Stasi) muziejuje, 2009 metais – Latvijos fotografijos muziejuje Rygoje, 2010 metais – Kauno fotografijos galerijoje, 2011 metais – Lietuvos Respublikos seimo galerijoje.

J. Kazlausko kūrybinis palikimas yra gausus, jo darbai dažniausiai eksponuojami, pažymint Lietuvos istorijai svarbias datas: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Birželio 14-ąją, Sausio 13-ąją. Dalis fotografo archyvinės medžiagos saugoma LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose.

Ligita Mikulėnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija