2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Bendros maldos vardan taikos vieta

Lietuvos kariai dalyvavo tarptautiniame karių piligrimų susitikime Lurde

Lietuvos kariai ir apaštalinis
kariuomenės Ordinariato administratorius
arkivyskupas Gintaras Grušas
tarptautiniame karių piligrimų
susitikime prie Lurdo bazilikos

Gegužės 15–25 dienomis Lurde, Prancūzijoje, vyko 59-asis tarptautinis karių piligrimų susitikimas, kuriame dalyvavo 45 kariai iš įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių. Šioje piligriminėje kelionėje dalyvavo ir apaštalinis Ordinariato administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas bei Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas kun. Rimas Venckus.

Šioje piligriminėje kelionėje kasmet dalyvauja apie 15–20 tūkst. rezervo bei aktyvios tarnybos karių piligrimų, jų šeimų narių bei įvairių šalių gynybos institucijų darbuotojų iš daugiau nei 30 šalių. Iki 1990 metų į Lurdą vykdavo kariai piligrimai iš Vakarų Europos ir NATO priklausančių Europos šalių, o nuo 1991 metų prie jų prisijungė tikintieji iš Centrinės bei Rytų Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, kelių Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos valstybių.


Plečiasi Šv. Jokūbo kelių tinklas

Ir mažas kaimelis gali atsirasti per Europą besidriekiančiuose maršrutuose

Dainius Varnas

Europos Švento Jokūbo kelio
federacijos generalinės asamblėjos
dalyvių grupė Asyžiaus savivaldybėje

Asyžiuje (Italija), šv. Pranciškaus mieste, kuriame nuolat organizuojami maldos už taiką susitikimai, dalyvaujant Popiežiui, Konstantinopolio patriarchui, sirų stačiatikiams, anglikonų primams, musulmonų, žydų ir budistų atstovams, baigėsi tris dienas trukusi Europos Švento Jokūbo kelio federacijos generalinė asamblėja.

Nuo Santjago de Kompostelos 2000 km nutolęs Asyžius svetingai priėmė generalinės asamblėjos dalyvius iš Belgijos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos. Jie vienerių metų kadencijai išrinko naują Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos prezidentą, kuriuo tapo Italijos atstovas Simonas Petirosis (Simone Pettirossi). Generalinės asamblėjos nariai aptarė pasirengimą Europos Tarybos kultūros kelių kongresui, kuris rugsėjo pabaigoje vyks Lukoje (Italija).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija