2017 m. birželio 23 d.
Nr. 25-26 (2242-2243)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Kai stingdo birželio ledas

Grupė minėjimo dalyvių

ARIOGALA. Birželio 14-ąją Lietuvoje minint Gedulo ir Vilties dieną, kai pagerbiami visi, kuriuos palietė siaubinga tremties dalia, miesto bendruomenė irgi visuomet pamini šią svarbią datą. Minėjimas prasidėjo nuo pat ryto iškeliant Trispalves su perrištu juodu kaspinu. Vėliau Ariogalos gimnazijos bendruomenė, kartu su mokytojais, mokiniais bei jaunaisiais šauliais iškilminga eisena pajudėjo į kapines. Prie paminklo tremtiniams, buvo uždegtos žvakutės, mokiniai skaitė jautrius tremtinių atsiminimus. Vėliau visi pajudėjo prie partizanų kalnelio ir tylos minute pagerbė visus žuvusius už Lietuvos laisvę. O vakare, 18 val. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukojo šv. Mišias už Lietuvą, už visus žmones, kurie nukentėjo nuo sovietinių represijų. Klebono pasakytas pamokslas leido dar giliau įsisąmoninti šios dienos svarbą.

Po šv. Mišių klebonas kunigas Gintautas parapijiečius pakvietė į Parapijos namus, kur vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimo tęsinys. Ariogalos kultūrinių renginių organizatorė Rasa Sadauskienė renginį pradėjo eilėmis apie sunkią tremtinių dalią. Paskui parodytas dokumentinis 2001 metais sukurtas R. Kaminsko filmas „Birželio ledas“. Jame pasakojama apie fizinį ir dvasinį lietuvių tautos naikinimą pirmosios sovietų okupacijos metais ir 1941 metų birželio trėmimus. Gyvi liudytojai Irena Valaitytė-Špakauskienė, Ričardas Vaicekauskas, Rytė Merkytė ir kiti dalijosi prisiminimais apie tremtį prie Laptevų jūros. Jų pasakojimus papildė Gintauto Martinaičio piešiniai. Filmą šiam renginiui parūpino Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas ir šaulių kuopos vadas Andrius Bautronis. Renginyje dalyvavo Ariogaloje gyvenantys tremtiniai. Klebonas kun. G. Jankauskas dėkojo visiems susirinkusiems už buvimą kartu vienoje dvasioje, už prisiminimus, pamąstymus ir patirties perdavimą jaunajai kartai.

Minėjimui pasibaigus visi išsiskirstėme su ašaromis akyse ir pagarba visiems, kuriuos palietė sunki tremties lemtis. Jie tikėjo, kovojo, gyveno su viltimi grįžti į laisvą Lietuvą. Mums tai – jau realybė, už kurią turime būti dėkingi visiems, dėl jos kovojusiais. Turime saugoti tą laisvę ir niekada nepamiršti vardų tų, kurie dėl jos atidavė savo gyvybę.

Laimutė Neverdauskienė,
Dovilė Vileikytė-Bautronienė

Kun. Gintauto JANKAUSKO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija