2017 m. birželio 23 d.
Nr. 25-26 (2242-2243)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Sekminių dieną pašventintas įspūdingas kryžius

Procesija nuo naujojo kryžiaus
į bažnyčią. Priekyje – Kaišiadorių
vyskupas emeritas Juozas Matulaitis
ir Klebonas kun. Pranciškus Čivilis

Klebonas kun. Pranciškus Čivilis
ir kryžių suprojektavęs
architektas Brunonas Bakaitis

BABRIŠKĖS. Dvasingai, prasmingai ir gražiai, puoselėjant senovės dzūkų tradicijas, čia kasmet švenčiamos Sekminės. Ši diena šiemet buvo dar ypatingesnė – ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas 12 metrų balto metalo kryžius arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju garbei.

Mažutė, labai jauki, berželiais išpuošta Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlė negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į Sekminių pamaldas. Klebono kun. Pranciškaus Čivilio dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kasmet į Sekmines sukviečia daug tikinčiųjų. Šventę savo dalyvavimu ir giedojimu pagerbė maestro Virgilijus Noreika, kasmet atvyksantis su žmona Loreta, dainininkas Dainius Puišys ir kiti garbūs svečiai.

Sekminių iškilmės prasidėjo gražia procesija, nusidriekusia nuo bažnyčios iki pastatytojo kryžiaus. Jį palaimino ir pašventino Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Klebonas kun. P. Čivilis sakė, jog šis kryžius pavadintas mažuoju Babriškių kryžiumi. Nuo šiol jis sutiks ir palydės bei laimins visus atvykstančius į bažnytėlę bei išvykstančius iš Babriškių. Kunigas padėkojo kryžių suprojektavusiam architektui Brunonui Bakaičiui bei visiems rėmėjams.

Po Sekminių procesijos šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis. Pamoksle jis kalbėjo apie Sekmines, kurios tęsiasi, bei apie tai, kaip Šventoji Dvasia sustiprina žmogų ir neleidžia jam palūžti net ir sunkiausiose situacijose. Jis džiaugėsi, jog Katalikų Bažnyčia šiais metais pasitinka ypatingą įvykį – vyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą Palaimintuoju. „Šis didis žmogus buvo pavyzdys mums visiems. Jis, kęsdamas šaltį, badą, tardomas Sibiro lageriuose, ne tik išlaikė nepalūžęs, bet teikė stiprybės esantiems šalia“. Vysk. J. Matulaitis sakė, jog mūsų gyvenime tamsa ir šviesa kaitaliojasi nuolatos, kvietė būti budrius, kad niekada mumyse neužgestų gerumo, gailestingumo, meilės šviesa, kad Šventoji Dvasia gyventų mumyse nuolat ir jos skleidžiamą gėrį paliudytume savo kasdieniu gyvenimu bei paprasčiausiais darbais. Vyskupas pasidžiaugė maža, tačiau labai aktyvia ir dvasinga Babriškių parapija. „Prieš keliolika metų į šią parapiją niekas nenorėjo eiti dirbti, nes ji yra pati mažiausia. Tačiau kunigas Pranciškus čia klebonauja su dideliu džiaugsmu, savo begalinį gerumą ir meilę nenuilsdamas dalina kitiems. Jis turi gerą širdį ne tik žmonėms, bet ir gyvūnėliams, ir tai liudija savo pavyzdžiu, nes dalinantis gerumu tikėjimas stiprėja“, – kalbėjo vysk. J. Matulaitis.

Tądien buvo minima ir Tėvo diena, tad maldos žodžiai bei sveikinimai buvo skirti ir visiems tėvams.

Šv. Mišiose ir po jų giedojo maestro Virgilijus Noreika bei dainininkas Dainius Puišys. Visi dalyvavusieji šv. Mišiose buvo apdalinti šventintomis beržų šakelėmis.

Vėliau klebonas kun. Pranciškus Čivilis padėkojo visiems parapijos rėmėjams ir pagalbininkams. Pirmiausia pagerbtas vysk. J. Matulaitis – jam įteiktas skulptoriaus Manto Paulausko sukurtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio bareljefas. Klebonas pasidžiaugė, kad ir šiais metais dėkoti yra už ką. Visų geros valios žmonių dėka ir pastangomis ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo dailus, plastiškas kryžius. Jis buvo pagamintas iš balto metalo, apatinės dalies pagrindas papuoštas marmuru, ant jo yra užrašytas arkiv. T. Matulionio gyvenimo šūkis „Per kryžių į žvaigždes“, o viršuje įmontuota širdis iš žalvario, nes arkivyskupas buvo didelis Jėzaus širdies garbintojas. Kunigas didžiausiems pagalbininkams atsidėkojo įteikdamas padėkas ir pagerbimo ženklus. Ypatingus padėkos žodžius jis tarė kasmet per Sekminių pamaldas šioje bažnyčioje giedančiam maestro V. Noreikai.

Su Sekminėmis visus pasveikino Varėnos rajono meras Algis Kašėta: „Sekminės Babriškėse – vienas iš stebuklų, kai iš mažos parapijos į bažnyčią susirenka daug žmonių. Dievo valia, mūsų gerbiamo kunigo Pranciškaus gerumo dėka bei tikinčiųjų pastangomis Babriškių bažnytėlėje vyksta gražios šventės, kurios džiugina kiekvieną, jose dalyvaujantį“. Meras visiems palinkėjo nešti tą Sekminių dvasią ir pasidžiaugė, kad kunigas Pranciškus savo šviesa uždega ir kitus.

Po šv. Mišių rūpestingasis parapijos klebonas visus sukvietė į klebonijos sodelį pabendrauti ir pasivaišinti.

Rūta Averkienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija