2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Susitikimas su garbės piliečiais

Nuotrauka atminčiai: prof. habil.
dr. Domas Kaunas, doc. dr. Silva
Pocytė, kultūrologė Giedrė Skipitienė,
Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas
Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės
mero patarėja Rita Vidraitė, Pagėgių
savivaldybės Vyriausioji specialistė
kultūrai Ingrida Jokšienė, mokytojos
Birutė Žemgulienė, Stanislava
Valužienė ir Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos bendruomenė

PAGĖGIAI. Savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė pakvietė etniniam istorijos, kultūros bei raštijos paveldui neabejingus kraštiečius bei miesto svečius į susitikimą su knygotyrininku, Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros tyrinėtoju, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto mokslininku, 2006 metų Pagėgių krašto Metų žmogumi bei Pagėgių krašto garbės piliečiu nuo 2015 metų prof. habil. dr. Domu Kaunu. Susitikime pristatyta 2016 metais išleista šio mokslininko knyga „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė renginio žiūrovams pristatė knygos autorių – prof. habil. dr. D. Kauną bei apžvelgti jo knygą atvykusias popietės viešnias – Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istorijos, raštijos paminklų tyrinėtoją, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorę, Pagėgių krašto garbės pilietę nuo 2011 metų doc. dr. Silvą Pocytę bei kultūrologę, Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausiąją specialistę Giedrę Skipitienę.

Bibliotekos vadovė kvietė drauge su renginio svečiais dar kartelį prisiliesti prie didžios, epochų subrandintos ir visame pasaulyje žymios rašytojo Kristijono Donelaičio asmenybės, „pakeliauti“ knygoje „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ plėtojamais Lietuvos istorijos, knygos, spaudos paveldo bei K. Donelaičio gyvenimo ir kūrybos įprasminimo takais, per rašytinį žodį pajusti šioje mokslinėje studijoje aprašomų istorinių aspektų sąlytį su Pagėgių kraštu.

Doc. dr. S. Pocytė pristatė knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ teminę struktūrą ir leidinyje atskleidžiamos istorinės atminties linija „vedė“ klausytojus per K. Donelaičio gyventą epochą, šio lietuvių grožinės literatūros pradininko santykį su asmeninės bibliotekos kūrimu, apžvelgė jo kūrybinių darbų leidybos procesus bei šios ypatingos asmenybės atminimo įamžinimą ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu.

Kultūrologė G. Skipitienė pasidžiaugė, jog prof. habil. dr. D. Kaunas savo knygoje atvėrė turtingą, vertingą bei didelę išliekamąją vertę turintį Mažosios Lietuvos kultūros istorijos lobyną. Viešnia apžvelgė pristatomą leidinį per šioje knygoje minimo Pagėgių krašto istoriją ir jo savitumo atskleidimui aktualių objektų prizmę.

Prof. habil. dr. D. Kaunas papasakojo apie laipsnišką knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ rašymo idėjos užsimezgimą, jos nešamą žinią skaitytojui bei pristatė savo paties parengtą virtualią, gausiai iliustruotą K. Donelaičio ikonografijos apžvalgą. Profesorius akcentavo, jog knygos iliustracijos – archyvinės ir reprodukcinės ikonografijos darbai – leidinyje yra tokios pat svarbos kaip ir tekstas, kadangi vaizduoja autentišką aplinką ir konkretų vyksmą.

Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio bei savo vardu sveikindamas garbius svečius bei drauge su mero patarėja Rita Vidraite įteikdamas jiems rožių žiedus, teigė, jog prof. D. Kauno mokslo darbuose teikiamas dėmesys Pagėgių krašto istorijai kraštiečius ne tik skatina būti išmintingesnius, žingeidesnius, bet ir pačiam profesoriui suteikia garbingą tikro pagėgiškio vardą. Prof. D. Kaunas sakė, jog pirmą kartą Pagėgių krašte, Bitėnuose, jis apsilankęs prieš 37 metus ir iki pat šiol čia vis sugrįžta.

Popietės meninis etiudas – žvilgsnis į dailininko, grafiko, knygų iliustruotojo Arvydo Stanislavo Každailio (Vilnius) ofortus Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikai“, už kurių ciklą 2002 metais menininkas apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija. Šios ofortų parodos ypatumus ir jos „kelionės“ po Pagėgių kraštą aspektus atskleidė G. Skipitienė.

Muzikiniais akordais popietę užpildė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos akordeonistų ansamblio (vadovė – mokytoja Ona Parnarauskienė) narių Kamilės Freitakaitės, Gabijos Krūminytės, Neimanto Orlovo bei Andros Tumaitės dovanotų melodijų asorti.

Bibliotekoje nuvingiavo eilutė skaitytojų, suskubusių įsigyti prof. habil. dr. D. Kauno renginio metu pristatytą knygą „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ bei ankstesnių šio mokslininko darbų ir čia pat gauti autoriaus autografą...

Sonata Vitkutė,
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkė,
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Astos Andrulienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija