2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Audros laužė –
nepalūžom


XXI Amžius


Žaizdos

Kariškiai apdovanojo civilius

Apdovanotieji medaliu „Už nuopelnus“
Zigmas Tamakauskas, Elena Skaudvilaitė,
Adolfas Gurskis ir Anatolijus Žibaitis

Lietuvos Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – diena iškilmingai buvo minima Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje. Šis minėjimas turėjo ne tik šventės, bet ir apdovanojimų paskirtį. Jame dalyvavo ne tik kariškiai, bet ir kviestiniai civiliai asmenys. Jiems skirtu medaliu „Už nuopelnus“, kuriame įrašyti žodžiai „Laisvė, Garbė, Tėvynė“, buvo apdovanoti buvę Vilniaus universiteto lituanistinių studijų studentai Marija Eidukevičiūtė-Trasauskienė, Adolfas Gurskis, Elena Skaudvilaitė, Zigmas Tamakauskas ir Anatolijus Žibaitis, kurie sovietinės okupacijos metais rizikuodami tvarkė lietuvių karių kapus Vilniaus Rasų ir kitose kapinėse, rūpinosi tautinių ir krikščioniškų vertybių bei nesuklastotos Lietuvos istorijos sklaida. Šiuos garbingus apdovanojimus įteikė Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, šie žmonės, savo darbine ir visuomenine veikla aktyviai įsijungę į Sąjūdžio veiklą, stengėsi prisidėti prie jaunimo patriotinio pilietinio ugdymo, mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimo, jų plėtros, prie atgimusios valstybės pamatų stiprinimo. A. Gurskis buvo ELTOS generalinis direktorius, Z. Tamakauskas buvo Kauno savivaldybės tarybos narys ir Pilietybės komisijos pirmininkas, Seimo nario padėjėjas, Lietuvos istorijos mokytojas. E. Skaudvilaitė ir A. Žibaitis mokyklose dėstė lietuvių kalbą, žadino mokinių domėjimąsi literatūra. Jie ir dabar, jau sulaukę garbingo amžiaus, nenuleidžia rankų dirbdami vienokį ar kitokį visuomeninį darbą: E. Skaudvilaitė – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, poetė ir vertėja, neseniai išleidusi penktą savo poezijos knygą „Žodžių dūzgesys“, kurioje ryškūs Tėvynės meilės, pilietinės atsakomybės ir doros motyvai.

A. Žibaitis, domėdamasis Žemaitijos paribio ir Klaipėdos krašto praeitimi, šiais metais parašė apybraižų knygą apie Žemaitijos miestelio Gardamo ir aplinkinių kaimų istorinę praeitį. Beje, A. Žibaičio žmona Dalia taip pat žinoma regiono poetė ir įvairių miniatiūrų autorė, galėjusi savo kūrybą skelbti tik Nepriklausomoje Lietuvoje. Prieš kurį laiką išėjo jau dešimtoji jos eilėraščių ir tikrų žmonių gyvenimo istorijų knyga „Tarp dienos ir nakties“.

Z. Tamakauskas žinomas kaip pažintinių ekskursijų po Lietuvą vadovas ir švietėjas, publicistas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo narys.

Džiaugiamės jų visų kilnaus darbo įvertinimu, linkėdami jiems kuo geriausios sveikatos, dar daug gražios kūrybinės veiklos.

Aldona Grigaitienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija