2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žaizdos

„Tautiška giesmė“ plazdant dvidešimt trims trispalvėms

Rūta Averkienė

Eisena su vėliavomis
nuo bažnyčios prie kryžiaus

Trispalves marcinkoniškiams
dovanojęs Vytautas Paulaitis

Kalba Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška

MARCINKONYS. Šiemet Valstybės diena čia buvo minima tikrai prasmingai ir įsimintinai. Kaime gimė graži tradicija – šv. Mišių metu pašventintos 23 trispalvės po „Tautiškos giesmės“ giedojimo buvo padovanotos kaimo gyventojams, vėliau bendruomenės nariai rinkosi prie arbatos puodelio pabendrauti klebonijoje.

Prieš šv. Mišias klebonijoje buvo demonstruojamas jautria gaida kaimui ir jo gyventojams nuskambėjęs prieš septyniolika metų alytiškės lietuvių kalbos mokytojos Danutės Šalaševičienės sukurtas filmas apie Marcinkonių ansamblį bei kaimo tradicijas. Vėliau visi rinkosi į šv. Mišias Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje, kurias už marcinkoniškius bei Lietuvą aukojo Dubičių parapijos klebonas kun. Almantas Kibirkštis. Jis kvietė įsisąmoninti ir suprasti šios garbingos dienos svarbą. Skaitydamas Evangeliją, kunigas sakė, kad joje yra panašumų su mūsų tautos istorija. Klebonas linkėjo tikros vienybės, tikro pareigingumo, kvietė auginti pareigos jausmą ir perduoti kitiems, kad visi suprastų, jog pirmiausia Tėvynei reikia kažką prasmingo padaryti.

Bendrai maldai susirinko daugiau kaip šešiasdešimt įvairaus amžiaus marcinkoniškių ir svečių, jaunimas šv. Mišių metu išsirikiavo su trispalvėmis, kurios vėliau buvo pašventintos.

Po šv. Mišių visi rinkosi prie bažnyčios kalno papėdėje stovinčio prieš devynerius metus pastatyto paties didžiausio ir originaliausio Lietuvoje kryžiaus. Čia plevėsuojant trispalvėms, buvo sugiedotas šalies himnas, Vinco Kudirkos sukurta „Tautiška giesmė“.

Renginį organizavusi Marcinkonių bendruomenės pirmininkė Rimutė Avižinienė dėkojo visiems susirinkusiems į šią gražią akciją, kuri sujungė šimtus tūkstančių žmonių Lietuvos miestuose ir miesteliuose bei užsienio lietuvių bendruomenėse.

Su Valstybės diena pasveikino Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška. Vėliau Marcinkonių K. Nasvyčio ir Šilo gatvių gyventojams iškilmingai įteiktos 23 trispalvės, kurias dovanojo iš Marcinkonių kilęs, o dabar nemažai laiko gimtojoje sodyboje praleidžiantis ir aktyviai į bendruomenės gyvenimą įsiliejantis Vytautas Paulaitis. Prieš trejus metus, minint 25-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, Valstybės dienai jis sugalvojo prasmingą akciją – pagrindinės Marcinkonių kaimo Miškininkų gatvės gyventojams padovanojo 25 trispalves. Praėjusiais metais prasminga akcija buvo pakartota, ir trispalvės padovanotos 45-ąsias ansamblio metines švenčiantiems Marcinkonių etnografinio ansamblio dalyviams. „Kad marcinkoniškiai jas iškeltų įvairių švenčių metu ir kad Marcinkonis gausiai lankantys svečiai ir turistai žinotų, jog čia gyvena tikri patriotai. Juk Tėvynės meilė prasideda nuo savo kiemo. Turime puoselėti gražias savo tėvų tradicijas ir po savęs jas palikti savo vaikams“,– sakė V. Paulaitis.

Trispalves dovanų gavę marcinkoniškiai nuoširdžiai dėkojo jas dovanojusiam V. Paulaičiui.

Vėliau žmonės neskubėjo skirstytis. Marcinkonių etnografinio ansamblio dainininkai padainavo dar kelias dzūkiškas dainas, o vėliau visi rinkosi į kleboniją pavakaroti prie arbatos puodelio. Jie bendravo ir kalbėjo apie tai, jog Lietuvos himno giedojimas – išties geras pilietiškumo skatinimas, dalijosi pasiūlymais, kokių gražių idėjų sugalvoti kitų metų Valstybės dienai.

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija