2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Konstitucinis Teismas verčia kunigus atlikti karinę tarnybą

Konstitucinis Teismas (KT) išaiškino, kad tradicinių religinių bendruomenių dvasininkai yra nepagrįstai atleidžiami nuo karo arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos ir tai prieštarauja Konstitucijai. Tokį sprendimą kritiškai sutiko ne tik dvasininkija, bet ir dalis pasaulietinės visuomenės. Toks KT išaiškinimas atsirado, kai į jį kreipėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėjantis nuo karinės tarnybos neatleisto Jehovos liudytojo skundą.

Pasak vyskupo emerito Jono Kaunecko, toks nutarimas rodo, kad KT teisėjai nežino arba sąmoningai nepaiso Lietuvos ir Vatikano konkordato, draudžiančio kunigus imti į kariuomenę.

Juk kunigas, turėdamas kasdien nustatytą skaičių valandų melstis, aukoti mišias, būtų atribotas nuo savo pareigų. Tai būtų tarptautinis skandalas, tiesioginis trukdymas, o juk Lietuva yra įsipareigojusi netrukdyti Bažnyčiai. Parlamentaras Povilas Urbšys dėl dvasininkų priimtą nutarimą vadina istoriniu po Nepriklausomybės atkūrimo. Jame jis įžvelgia ateistinį KT požiūrį į tikėjimą, religiją ir dvasinį žmogaus gyvenimą. Jo žodžiais, įsigilinus į tokio sprendimo pagrindimą aiškėja, kad į dvasininko pareigos atlikimą KT pasižiūrėjo kaip į tam tikrą privilegiją. Tai rodo, kad daugumos KT teisėjų pasaulėžiūra liko ta pati sovietinė ateistinė, kuri dvasininko pareigų atlikimą laikė vos ne jo asmeniniu reikalu, – sako parlamentaras.

Seimo narys konstatuoja, kad KT nelabai suvokia, kas yra Tėvynės gynimas, jeigu pripažįsta, jog, neatlikdamas karo prievolės, dvasininkas neatlieka pagrindinės priedermės – ginti Tėvynę. P. Urbšio teigimu, švęsdami už tikėjimą komunistų persekioto Teofiliaus Matulionio įšventinimą į palaimintuosius, mes pripažinome tikėjimo svarbą, tačiau po kelių savaičių KT savo nutarimu tai paneigė. Kai pasaulyje kalbame dėl karinių pratybų „Zapad 2017“ ir galimos invazijos, KT nutarimas yra tikra dovana V. Putinui, nes visais laikais rytų okupantas smogdavo ne kur kitur, o į tikėjimą, į Bažnyčią, mano parlamentaras.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija