2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Audros laužė –
nepalūžom


XXI Amžius


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Su Lietuva širdy

Pranas LAURINAVIČIUS

Politiniai kaliniai ir tremtiniai
renkasi į sąskrydį

Prie „Misija Sibiras“ dalyvių palapinės

Tarp sąskrydžio dalyvių – Vytautas
Landsbergis su žmona tremtine
Gražina, Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis, LPKTS tarybos pirmininkė
Vincė Vaidevutė Margevičienė

sąskrydžio akimirkos

ARIOGALA. Pirmąjį rugpjūčio šeštadienį Lietuvos tremtiniai ir politiniai kaliniai vėl rinkosi į sąskrydį Dainų slėnyje. Tai buvo diena, kai jau 27-ąjį kartą susitiko laisvės kovų dalyviai, tremties broliai ir seserys, jų artimieji, pažįstami ir bičiuliai.

Šventė prasidėjo eisena nuo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Parlamento gynėjai, šauliai, savanoriai, partizanai su atkurtomis apygardų vėliavomis, svečiai ir, žinoma, tremtiniai, vedami Lietuvos kariuomenės orkestro, suėjo į Dainų slėnį.

„Šventė Ariogaloje – pažadas dangaus Tėvui ir visiems kankiniams, kad nepamiršime skriaudos ir liudysime tiesą“, – kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

„Svarbiausia – pabūti drauge ir tuo buvimu padėkoti laisvės kovotojams už galimybę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje“, – pirmininkei antrino šventės organizatorė ir LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė. Kasmet retėja tremtinių ir politinių kalinių gretos, tačiau, kaip pastebėjo organizatoriai, dalyvių nemažėja – vis daugiau atvyksta jaunų žmonių.

Jungtinio tremtinių choro ir dalyvių sugiedotas himnas, pakeltos Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos – šių tautų kovų už laisvę vienybės simbolis.

Šiemet šv. Mišias aukojo arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Lionginas Virbalas, Raseinių dekanato kunigai Vytautas Paukštis, Gintautas Jankauskas, kunigai svečiai Gintaras Vitkus, Robertas Grigas, Kazimieras Skučas, giedojo jungtinis LPKTS choras su solistu Liudu Mikalausku. Tylos minute pagerbti žuvusieji kovose už Lietuvos laisvę, sovietinio režimo aukos, padėta gėlių prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse.

Pasibaigus pamaldoms iš Kauno į slėnį atbėgo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje nuo Amžinosios ugnies aukuro uždegta ugnimi nešini bėgikai. Vėliau nuaidėjo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos salvės.

Susirinkusiuosius sveikindamas LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas kalbėjo, kad trėmimai palietė visus socialinius sluoksnius, visas tautines grupes, ištremta daugiau nei 300 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Anot G. Rutkausko, mokslininkų paskaičiuota, kad, jei ne tremtis, šiuo metu Lietuvoje būtų ne mažiau kaip 5 milijonai gyventojų.

Raseinių rajono meras Algirdas Gricius sąskrydžio dalyviams palinkėjo prasmingos šventės, G. Rutkauskui įteikė naminės duonos kepalą.

Susirinkusieji labai šiltai sutiko pirmąjį atkurtos Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį. Jis kalbėjo, kad liudijančių tremtį daugėja ir turėtų dar labiau daugėti, nes tai – mūsų istorija, pamokanti to nepatyrusius.

Diplomatas Vygaudas Ušackas priminė evangelistą Matą: „Būkime budrūs kaip avis tarp vilkų“.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis prisipažino, kad tremties skausmas jam puikiai žinomas – tai patyrė net septyni jo šeimos nariai.

Sąskrydyje perskaityti Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimai. Už aktyvią patriotinę veiklą keliems LPKTS nariams įteiktos S. Skvernelio padėkos.

Didelio dėmesio sulaukė šių metų „Misija Sibiras“ dalyviai – jų palapinę „okupavo“ ne tik tremtiniai ir jų šeimų nariai, bet ir Seimo pirmininkas, Seimo nariai bei arkivyskupai. Buvo įdomu išgirsti jaunuolių pasakojimus, pažvelgti į nuotraukas. Misija, pasak jos dalyvių, nesibaigė nuvykimu į Sibirą ir kapų sutvarkymu, tikroji misija prasideda dabar, susitikimuose su žmonėmis. „Ariogala – vieta, kurioje pamatai praeitį, tautos ir žmonių, kuriems esame skolingi už laisvę, pasiaukojimą, išgyvenimus. Mes privalome telktis ir išlikti vieningi. O sąskrydžio įspūdžiai dar labiau įpareigoja ir suteikia jėgų, tai – mums pavyzdys“, – sakė neseniai iš Sibiro grįžusieji jaunieji lietuviai.

Sąskrydžio metu buvo galima įsigyti LPKTS išleistų knygų, susitikti su knygų autoriais, vyko pokalbiai apie istorinę rekonstrukciją, Liudo Mikalausko, Vytauto Juozapaičio, grupės „Ainiai“ ir „Armonikos“ ansamblio koncertai. Šiemet šventėje buvo apie 7 tūkstančius dalyvių, žiūrovų, svečių – eisenos kolona buvo gerokai ilgesnė nei pernai.

Raseinių rajonas
Autoriaus ir Ričardo Šaknio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija