2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Audros laužė –
nepalūžom


XXI Amžius


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Per atlaidus įamžino valsčių savanorius

SEIRIJAI. Liepos 16-osios vidurdienį, po titulinių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidų, miestelio gyventojai susirinko prie bažnyčios, kur buvo atidengtos ir pašventintos atminimo lentos, skirtos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Seirijų valsčiaus savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams. Jas pašventino Seirijų klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis teigė, jog svarbu išsaugoti istorinę atmintį ir pagerbti savanorius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. „Svarbu ne tik prisiminti įvykius, bet ir įamžinti paprastų žmonių, kurie kovojo už valstybę, atminimą“ – sakė A. Margelis. Meras padėkojo idėjos sumanytojui Viliui Kavaliauskui už ryžtą ir užsidegimą įamžinant Lazdijų krašto  savanorių atminimą. V. Kavaliauskas džiaugėsi, kad būtent Dzūkijoje išaugo tiek daug didvyrių, kurie gynė Lietuvos žemę. „Savanoriai mums paliko valstybę, kurią mes turime prižiūrėti, stiprinti ir turtinti“ – sakė V. Kavaliauskas.  Idėjos autorius dėkojo Seirijų seniūnei Česlovai Šmulkštienei už entuziazmą statant atminimo lentas ir Lazdijų rajono savivaldybės merui A. Margeliui už savivaldybės paramą įgyvendinant idėją.

Nepriklausomybės kovų Vyties kryžiaus kavalieriaus Prano Kudzio vaikaitis Vytautas Kudzys, kuris  rėmė Vyties Kryžiaus kavalierių atminimo lentos atidengimo idėjos įgyvendinimą, sakė: „Savanoriai buvo paprasti žmonės, tačiau įžvelgė galimybę, kaip atkurti Lietuvos nepriklausomybę“.  Prie 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Seirijų valsčiaus savanorių atminimo lentos atidengimo idėjos įgyvendinimo prisidėjo Seirijų kraštiečiai Sigitas Unguraitis, Olegas Albarovas, Daiva Rutkauskaitė-Macenis, dabar gyvenantys JAV.

METELIAI. Rugpjūčio 6-osios popietę po titulinių Kristaus Atsimainymo atlaidų, Metelių gyventojai susirinko prie bažnyčios, kur buvo atidengta ir pašventinta atminimo lenta, skirta 1919 – 1920 metų Nepriklausomybės kovų Metelių valsčiaus savanoriams. Ją pašventino Metelių klebonas Lazdijų dekanas kanauninkas Vytautas Prajara. Lazdijų rajono meras A. Margelis, teigė, kad savanoriai, kurie anuomet išėjo ginti savo šalies yra verti didžiausios pagarbos. „Mes privalome žinoti tų žmonių pavardes, kurių dėka šiandien gyvename nepriklausomoje šalyje“, – sakė meras ir padėkojo visiems, prisidedantiems prie savanorių atminimo lentų idėjos įgyvendinimo ir palinkėjo pozityvumo ir taikos mūsų krašte.

Nepriklausomybės kovų savanoriams lentų įamžinimo idėjos autorius V. Kavaliauskas sakė, kad taip pagerbiame Lietuvos žmones, be kurių galbūt nebūtų ir Lietuvos valstybės. Jis sakė, kad labai svarbu paminėti ir prisiminti tų žmonių vardus, kurie atliko ne tik kariškus žygdarbius bet ir kitais darbais puoselėjusius Metelių kraštą. V. Kavaliauskas pasidžiaugė, kad Lazdijų rajonas yra iniciatyvus pagerbiant ir įamžinant Nepriklausomybės kovų savanorių atminimą. Padėkojo Lazdijų rajono savivaldybei už pagalbą ir bendradarbiavimą įgyvendinant idėją. Prie lentos atidengimo idėjos įgyvendinimo prisidėjo Lazdijų rajono savivaldybė, verslininkai Eduardas Derenka, Danutė ir Petras Jurkevičiai.

Lazdijų rajonas

SLAVIKAI. Liepos 23 dieną pasibaigus čia vykusių Šv. Onos atlaidų pamaldoms bažnyčioje šios parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis prie 2009 metais pastatytos Juliaus Dimaičio medinės skulptūros „Senieji Slavikai“ pašventino dvi akmenines atminimo lentas – 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Slavikų valsčiaus savanoriams ir Vyčio Kryžiaus kavalieriams. Įamžinta 10 Vyčio Kryžiaus ordininkų ir 22 valsčiaus savanoriai. Atminimo lentas atidengė Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis ir Slavikų valsčiaus savanorio Prano Baršausko sūnus slavikietis Jonas Baršauskas. Garbės sargyboje su Lietuvos vėliava stovėjo P. Baršausko provaikaitis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventas Paulius Baršauskas.

Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija