2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbė Onas

Sumos šv. Mišias aukoja
kun. Antanas Gutkauskas
Autoriaus nuotraukos

Po atlaidų šventoriuje
išsirikiavusios Onos

Atnaujintas Šv. Onos paveikslas
Šilalės bažnyčioje

Tikinčiųjų procesija
aplink Šilalės bažnyčią

ŠILALĖ. Liepos 30-ąją, sekmadienį, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Onos atlaidai. Šventovės kairėje pusėje esantį altorių puošia Šv. Onos statula ir šis altorius skirtas šiai garbingai šventajai. Bažnyčioje Votyvos šv. Mišias aukojo šios bažnyčios vikaras kun. Vaidas Gadeikis, o homiliją sakė atlaidus vedęs Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, Telšių vyskupijos „Carito“ vadovas, kun. Antanas Gutkauskas, prieš septyniolika metų vikaravęs šioje bažnyčioje. Jis vėliau aukojo Šv. Onos atlaidų Sumos šv. Mišias, pasakė dar vieną homiliją.

Šilalės bažnyčios klebono kan. Algio Genučio iniciatyva atnaujintas senovinis, kadaise kabėjęs šioje bažnyčioje Šv. Onos paveikslas, kuris vėl puošia šventovę ir džiugina atlaidų dalyvius. Aplink bažnyčią vyko iškilminga šių atlaidų procesija. Darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas ilgamečio vargonininko Antano Kazlausko.

Po atlaidų šventoriuje gėlių puokštėmis, visokiais siurprizais pagerbtos Onos, vaišintasi parapijiečių susineštomis vaišėmis, koncertavo Šilalės rajono Traksėdžio kaimo kapela, vadovaujama Alvydo Juodviršio.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija