2017 m. rugpjūčio 25 d.
Nr. 32 (2249)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Šv. Onos atlaidai – bendruomenės šventė

Procesijos priekyje – Stalgėnų,
Žlibinų ir Kantaučių parapijų
klebonas kun. Eduardas Steponavičius

Koncertas

Ąžuolų vainikais pagerbti
parapijai padėję geradariai
(kairėje – Plungės rajono
meras Audrius Klišonis)

KANTAUČIAI. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia gausiausiai lankoma per Šv. Onos atlaidus. Pirmoji šventovė čia garsios Šiukštų giminės dėka pastatyta 1619 metais, o dabartinė medinė bažnyčia, turinti meninį liaudišką romantizmo epochos stilių, iškilo 1852 metais. Šiemet 165 metai, kai bažnyčia kviečia maldai. Šv. Onos atlaidams atsakingai ruoštasi. Aktyviųjų parapijiečių, geradarių ir Plungės rajono savivaldybės administracijos rūpesčiu pradėta dažyti bažnyčia ir pradėti renovuoti vargonai, pagaminti 1804 metais. Iki šiemetinių atlaidų buvo nudažytas stogas, išdažyta dalis bažnyčios, sutvarkyta motorinė vargonų dalis, pagamintos naujos jų dumplės. Tai atlikta šią parapiją aptarnaujančio Stalgėnų parapijos klebono kun. Eduardo Steponavičius iniciatyva.

Liepos 30-ąją atlaidų Votyvos šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė pats klebonas kun. E. Steponavičius. Sumai vadovavo, o prieš tai Atgailos sakramentą teikė svečias kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Pamoksle svečias pasidžiaugė parapijoje vykstančiais atsinaujinimo darbais, įtaigiai kalbėjo apie kiekvieno parapijiečio įsijungimą į parapijos veiklą maldos, veiklos ir aukos motyvais, praturtindamas homiliją pavyzdžiais iš savo asmeninės tarnystės patirties. Šv. Mišiose giedojo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Liudas Mikalauskas bei kraštietė operos solistė Vilija Mikštaitė. Giesmes dovanojo ir Kantaučių parapijos choras, vadovaujamas rūpestingos vargonininkės Rūtos Černeckienės. Šv. Mišios baigtos ypatinguoju palaiminimu – procesija, kuri apjuosė bažnyčią tikėjimo ženklu, į kurią įsiliejo ministrantai, adorantės, vėliavnešiai ir visas geros valios tikinčiųjų būrys. Pasibaigus procesijai ir priėmus palaiminimą klebonas kun. E. Steponavičius padėkojo svečiui kanauninkui, choristams, giedotojams, svečiams, visiems atlaidų dalyviams, padėjusiems pasiruošti ir išpuošti bažnyčią. Už tai dėkota Žlibinų seniūnei Sigutei Žeimaitienei, kuri rūpinasi Žlibinų ir Kantaučių bažnyčios tvarkymo darbais. Perskaityta Telšių vyskupijos vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo atsiųsta padėka Kantaučių parapijos tikintiesiems ir Plungės savivaldybės administracijai už indėlį į bažnyčios atnaujinimo darbus. Išskirtinai ąžuolų vainikais pagerbti Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, tarybos narys kraštietis Audrius Šapalas, Kantaučių bendruomenės pirmininkė Aušra Juškienė, Kantaučių seniūnaitė Rita Juškienė, parapijos pastoracinės tarybos narys Bronius Adomavičius ir atliekamų darbų meistras Linas Ramanauskas. Pabaigoje bažnyčioje keletą religinių kūrinių atlaidų dalyviams padovanojo solistas Liudas Mikalauskas su viešniomis. Šventei persikėlus į miestelį vyko agapė. Kasmet atlaidų proga Kantaučių medžiotojų būrelis dovanoja agapei vaišes iš žvėrienos. Vaišinantis klausytasi Žlibinų ir Medingėnų kapelų atliekamų kūrinių, apdovanotos gražiausios parapijos sodybos, išsakyti mero A. Klišonio bei Plungės krašto Seimo nario Jono Varkalio sveikinimai. Šventė baigėsi Livetos ir Petro Kazlauskų koncertu. Po jo visi skirstėsi į namus pakylėtos nuotaikos, nes galėjo pasimelsti, aplankyti artimųjų kapus, pabendrauti su savais ir svečiais, pasiklausyti koncerto. Dažno lūpose skambėjo pažadas vėl sugrįžti ir pasidžiaugti savo gimtuoju kaimu. Yra daug vilties, kad visi kartu Kantaučių parapijoje padarys dar daug darbų.

Jonas RAMAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija