2017 m. rugpjūčio 25 d.
Nr. 32 (2249)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Poezija prie Varlupio

Su renginio dalyviais – Šv. Jurgio
bažnyčios klebonas kun. Artūras
Stanevičius (stovi dešiniau)

Jau treti metai Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje švenčia poezijos atlaidus „Ten kur poezija virsta malda“. Tą palaimingą valandą su poezija ir muzika šalia Varlupio upelio, šventoriaus medžių pavėsyje, kurių šakose kas vakarą naktinei adoracijai renkasi lakštingalos, buvome drauge – eilių kūrėjai ir poezijos mylėtojai.

Liepos 9 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias už poetus, rašytojus, kultūros darbuotojus. Bažnyčioje literatai skaitė Šv. Rašto skaitinius, visuotinę maldą, nešė atnašas. Po šv. Mišių visi rinkomės Šv. Jurgio bažnyčios kalnelio žalumos scenoje. Kaip ir kasmet čia atvyko gausus būrys poezijos mylėtojų ir svečių, literatų ir muzikuotojų, savų ir iš kitų rajonų. Dvasinis sambūrio vadovas klebonas kunigas Artūras pasveikino poetus ir visus renginio dalyvius, pasidžiaugė gausiu poezijos mylėtojų būriu ir palinkėjo visiems kūrybinės sėkmės. Su geriausiais linkėjimais literatų pasveikinti atėjo Kėdainių savivaldybės tarybos narė Onutė Šulcienė.


Vasaros poezija

Literatai prie Panaros koplyčios

Žydinti vasara kviečia žmogų eiti ir gėrėtis ja, nesėdėti užsidarius namuose. Apsižvalgius gamtoje galima rasti poezijos. Juk gėlės žiedas – jau poezija, medžio šlamėjimas – poezija, lengvas vėjo šuoras, palietęs skruostą, – irgi poezija. Dažnai tokia poezija sugula į knygas ir prašosi skaitoma.

Pasigrožėti gražia gamta ir paskaityti kūrybos vieną šiltą liepos sekmadienį būrys literatų klubo „Tėkmė“ poetų nuvyko į Panarą, kur įsikūrusi Pilnų namų bendruomenė. Čia melstis traukia šviesi ir jauki Dievo gailestingumo koplyčia. Malonu pavaikščioti koplyčios aplinkoje esančiais gėlėmis apsodintais takeliais, pasigrožėti visus metus matoma šventa Prakartėle, medžio skulptūromis, pasiklausyti miško ošimo. Tvyranti ramybė padeda susikaupti, prisipildyti malonių pojūčių. Prie koplyčios – keletas namų, kai kuriuose iš jų gyvena Pilnų namų bendruomenės jaunimas, patekęs į atstumtųjų žmonių grupę.


Nauji Trakų bažnyčios varpai

Liepos 16-ąją Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje pirmąkart užgaudė du naujieji varpai. Papuoštus ąžuolo lapų vainikais varpus pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Varpų skambesys paskelbė žinią, kad kitąmet minėsime du svarbius kraštui ir šaliai jubiliejus: 2018-aiais švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, karūnavimo 300 metų sukaktį. Šioms išskirtinėms sukaktims paminėti buvo išlieti varpai Lenkijoje, garsioje brolių Kruševskių varpų liejykloje Vengruve.

Didysis, 700 kg sveriantis varpas, skirtas Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai. Ant jo išlietas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas ir karūna. Mažesnis, sveriantis 400 kg varpas, yra skirtas valstybės atkūrimo 100-mečiui, papuoštas išlietu Vyčiu.


Sankt Peterburge atidengta lenta Palaimintajam arkiv. Teofiliui Matulioniui atminti

Lenta Palaimintajam
arkivyskupui Teofiliui
Matulioniui atminti Sankt Peterburgo
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje

Rugpjūčio 10 dieną Rusijoje, Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, atidengta ir pašventinta lenta Palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui atminti.

1910–1929 metais T. Matulionis buvo šios bažnyčios statybos organizatorius bei parapijos klebonas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui bažnyčios statyba sustojo, sovietiniais metais bažnyčios pastate buvo įrengtas bendrabutis. 2003 metais pastatas grąžintas bažnyčiai, šiuo metu vyksta jo rekonstrukcija. Šv. Mišios aukojamos požemyje esančioje koplyčioje, čia pritvirtinta ir atminimo lenta. Pabaigus rekonstrukciją lenta bus perkelta prie centrinių durų.

Lentos įrengimu rūpinosi Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija