2017 m. rugpjūčio 25 d.
Nr. 32 (2249)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Poezija prie Varlupio

Su renginio dalyviais – Šv. Jurgio
bažnyčios klebonas kun. Artūras
Stanevičius (stovi dešiniau)

Poezijos mylėtojai Kėdainių
Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

Jau treti metai Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje švenčia poezijos atlaidus „Ten kur poezija virsta malda“. Tą palaimingą valandą su poezija ir muzika šalia Varlupio upelio, šventoriaus medžių pavėsyje, kurių šakose kas vakarą naktinei adoracijai renkasi lakštingalos, buvome drauge – eilių kūrėjai ir poezijos mylėtojai.

Liepos 9 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias už poetus, rašytojus, kultūros darbuotojus. Bažnyčioje literatai skaitė Šv. Rašto skaitinius, visuotinę maldą, nešė atnašas. Po šv. Mišių visi rinkomės Šv. Jurgio bažnyčios kalnelio žalumos scenoje. Kaip ir kasmet čia atvyko gausus būrys poezijos mylėtojų ir svečių, literatų ir muzikuotojų, savų ir iš kitų rajonų. Dvasinis sambūrio vadovas klebonas kunigas Artūras pasveikino poetus ir visus renginio dalyvius, pasidžiaugė gausiu poezijos mylėtojų būriu ir palinkėjo visiems kūrybinės sėkmės. Su geriausiais linkėjimais literatų pasveikinti atėjo Kėdainių savivaldybės tarybos narė Onutė Šulcienė.

Kiekviena šventė savita, nepakartojama, savaip įdomi. Kartą šventoriaus scenoje jungėsi poezija, muzika ir šokis. Kitą kartą dar kvietėme kraštiečius, gyvenančius kituose šalies miestuose, ir tuos, kurie yra išleidę knygas ne vien poezijos, bet ir kitokių žanrų, pristatėme kraštiečius knygų sudarytojus. Šiais metais bandėme išgirsti eilių sąskambį žemaičių ir aukštaičių tarmėmis, paskaityti savo eilių, išverstų į vokiečių, anglų ir lenkų kalbas. Turime autorių, kurie rašo eiles ne vien lietuvių, bet ir užsienio kalbomis.

2007 metais teko sudaryti verstinę knygelę iš lietuvių į vokiečių kalbą – „Kalbų tiltas – 2007“. Tai – krašto literatų ir vokiečių kalbos ir kultūros asociacijos „Edelveisas – 1700“ bendradarbiavimo vaisius. Šiai knygelei šiais metais – 10 metų.

Savo eiles skaitė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Vitalija Minialgaitė, Neringa Visackė, Irena Paplauskienė, Elvyra Kisielienė (eiles skaitė dar ir lenkiškai), Rozalija Racevičiūtė, šiuo metu Klaipėdoje gyvenanti kraštietė Angelija Avižiūtė-Bučienė, Vitolis Laumakys (eiles skaitė dar ir vokiškai), Renata Šimakauskienė (eiles skaitė dar ir angliškai), Celestina Rimavičienė, Kazimieras Dobrovolskis, Ignas Meškauskas, Irena Duchovska ir šių eilučių autorė.

Kraštietė istorikė ir žurnalistė Angelė Buškevičienė, atvykusi iš Kauno, dalijosi mintimis apie savo kūrybinius ieškojimus. Savo eiles skaitė svečiai: Pakruojo literatų klubo „Židinys“ literatė Gražina Gricienė, Šeduvos literatė Milda Jagučiauskienė, Panevėžio rajono klubo „Polėkis“ prezidentas, poetas Stanislovas Grigas ir poetė Ona Striškienė.

Muzikavo kraštietis gitaristas, bardas Arnas Jasiūnas, Raguvos kultūros centro vadovė gitaristė, dainų atlikėja Rima Žudienė, dainavo Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Issa“, giedojo bažnyčios choras. Antri metai poezijos atlaidus užbaigiame giesme „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Jautri akimirka, kai visi atsistoję ir susikibę rankomis giedame šią giesmę.

Literatai atveria širdį kitiems. Tikriausiai nė vienas žmogus nerašo vien sau. Tada nebūtų išleistų knygų, negirdėtume poezijos. Užrašytas žodis turi kalbėti, skambėti dainoje, giesmėje, keliauti nuo širdies prie širdies. Rima Žudienė atliko dainas ir krašto poetės Irenos Paplauskienės parašytų eilių tekstais. Į renginius ateina tie, kuriems reikia poezijos, knygos, kurie nori išgirsti gyvą savo krašto literatų ir svečių žodį, tiesiog pabūti šventoriaus aplinkoje, paklausyti poezijos, muzikos, paukščių, tylios Varlupio upelio tėkmės. Mielai mūsų poezijos vasarose dalyvauja parapijos bendruomenė, miesto žmonės, atvyksta kraštiečiai. Mums patiems tas bendravimas yra malonus. Juokavome, kad vienų eilės kvepėjo jūra, smiltimis, vėju, kitų laime, gyvenimo džiaugsmu, pačiu gyvenimu.

Svečiai aplankė mūsų miesto istorines vietas, nusifotografavo prie jų.

Kitąmet bus 20 metų, kai pirmuosius literatus pakviečiau ateiti į „Varsnos“ klubą prie bibliotekos „Liepa“. Džiaugiuosi, kad visi šio literatų klubo pradininkai ir puoselėtiojai neišsibarstė. Kaip ir prieš dvidešimtmetį šiandien sėkmingai bendradarbiaujame Kėdainių krašto literatų sambūrio kūrybiniuose projektuose (eilių iš šio renginio galima rasti Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios interneto svetainėje http://kedainiusvjurgiobaznycia.lt/ kronikos).

Genė Sereikienė,
Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė

Zigmo Slavinsko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija