2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Praradimai universitetuose

Zenono Ripinskio nuotrauka

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) pateikti duomenys rodo, kad penki universitetai šiemet surinko perpus mažiau pirmakursių nei pernai. Kazimiero Simonavičiaus universitete šiemet studijuos 74 proc. mažiau pirmakursių nei pernai. Į valstybės finansuojamą vietą čia įstojo vienas jaunuolis, į valstybės nefinansuojamas – 37. Šiaulių universitetas surinko 60 proc. pirmakursių mažiau nei praėjusiais metais. Valstybė čia finansuos 40 pirmakursių studijas, dar 46 priimti į valstybės nefinansuojamas vietas.

Aleksandro Stulginskio, Mykolo Romerio, Lietuvos edukologijos universitetai prarado apie pusę pirmakursių. Nedaug iki to trūksta Klaipėdos universitetui, per bendrąjį priėmimą priėmusiam 307 pirmakursius (pernai – 566). A. Stulginskio universitete šiemet valstybė mokės už 187 jaunuolių studijas, 80 pirmakursių patys finansuos savo mokslą. Pernai ši aukštoji mokykla priėmė daugiau kaip 300 pirmakursių į valstybės nefinansuojamas vietas. M. Romerio ir Edukologijos universitetai surinko perpus mažiau studentų ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas vietas. Tačiau universitetai vykdė ir tiesioginį priėmimą, kurio rezultatų neatsispinti LAMA BPO duomenys. Pavyzdžiui, per bendrąjį priėmimą 400 studentų priėmęs M. Romerio universitetas dar 228 priėmė tiesiogiai (iš jų per 150 – užsieniečiai). Klaipėdos universitetas irgi paskelbė, kad, į bakalauro studijas jau priėmė 80 užsieniečių ir 113 kolegijų absolventų, įstojusių į sutrumpintas studijas ir siekiančių įgyti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bei 74 kolegijų absolventų, įstojusių į papildomas studijas ir siekiančius įstoti į magistrantūrą universitete. Skelbta, kad institucinis priėmimas į KU dar tęsiasi.

Šiemet stojantieji per bendrąjį priėmimą su aukštosiomis mokyklomis iš viso sudarė 21 tūkst. 448 studijų sutartis, pernai jų buvo 23 tūkst. 663. Su universitetais pasirašyta 11 tūkst. 413 sutarčių (pernai – 13 tūkst. 294), su kolegijomis – 10 tūkst. 35. Valstybė iš viso finansuos 13 tūkst. 886 pirmakursių studijas. Daugiausia – 343 – valstybės finansuojamas vietas surinko Kauno technologijos universiteto programų sistemų programa. Antrą vietą užima Vilniaus universiteto ekonomikos studijų programa, čia nemokamai studijuos 199 asmenys, trečią – tos pačios aukštosios mokyklos politikos mokslų programos. Čia 154 valstybės finansuojamos vietos.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija