2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Audros laužė –
nepalūžom


XXI Amžius


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas „Naujajam amžiui“ skyrė 9000 eurų projektui „Audros laužė – nepalūžom“ „XXI amžiaus“ laikraštyje. vykdyti. Projekto rubrikos: „Akistata su Tėvyne“, „Dezinformacijos labirintuose“, „Eterio balsai iš anapus“, „Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas“, „Kova be taisyklių“, „Laikas ir žmonės“, „Laisvės daigai nelaisvės tamsoje“, „Likimai“, „Nelietuviai – Lietuvai“, „Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje“, „Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius“, „Valstybės kūrėjai“, „Žmogaus dvasia – neįveikiama“.


Žmogaus dvasia – neįveikiama

1987 metų mitingas: LAISVĖS LINK

Nors net kai kurie prieš tris dešimtis metų įvykusio 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo iniciatoriai bijojo, kad nesusirinks pakankamai dalyvių į mitingą – juk iš karčios patirties daugiau ar mažiau buvo žinomos represinės priemonės, kurias galėjo panaudoti nors ir demokratėjantis, bet vis dėlto savo prigimties neatsisakantis režimas, tačiau tai nepasitvirtino ir galimų persekiojimų nepabūgę drąsuoliai susirinko. Tokių per visą Lietuvą buvo apie tris tūkstančius. Kaip jau rašėme, iškart jau kitą dieną per visą tuometę komunistinę spaudą (kitokios spaudos tada ir nebuvo), palaikančią okupacinį režimą, pasipylė tiek atskirus mitingo dalyvius bei iniciatorius, tiek ir visuotinai visus mitingo dalyvius, apibendrintai vadinamus „antitarybininkais“ ar „imperializmo pakalikais“, didžiausiais nusikaltėliais, smerkiantys straipsniai. Tačiau tai buvo tik „švelni“ propagandinė pradžia. Netrukus prasidėjo ir rafinuotos represijos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija