2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Trakų bažnyčia – Mažoji Bazilika

Živilė Peluritienė

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas Bazilikos titulas. Rugsėjo 3 dieną Trakuose, 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas prieš Garbės himną (Gloria) perskaitys Šventojo Sosto dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbs Bazilika. Tradiciniai Trakinių atlaidai vyks rugsėjo 1–8 dienomis. Jais pradedamas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia: „Suteikdamas Trakų bažnyčiai Bazilikos titulą, popiežius pabrėžia ypatingą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, vaidmenį Lietuvos istorijoje. Nuo Vytauto laikų Dievo Motina čia užtaria savo vaikus, lydi sulaukusius sėkmės ir guodžia patiriančius sunkumų. Šventasis Tėvas ragina mus grįžti pas savo Motiną ir drąsiai, su pasitikėjimu nešti jai savo prašymus. Kviečiu visos Lietuvos žmones kaip piligrimus atvykti į Trakus. Čia, Trakų bažnyčioje, prie Lietuvos Globėjos ikonos, prašykime taikos mūsų tėvynei Lietuvai ir visam pasauliui“.


Reikšmingi Žolinės minėjimai

Šventė miesto sukaktį

Irena Marija Kononovienė laimėjo
Žolinės puokščių konkursą

ŠILALĖ. Šiemet miestas vėl šventė sukaktį. Šiemet rugpjūčio 13, 14 ir 15 dienomis Šilalė minėjo 484-ąsias metines. Rugpjūčio 13-ąją, sekmadienį, vyko bėgimo varžybos Šilalės miesto taurei laimėti.

Rugpjūčio 14-ąją, pirmadienį, Vlado Statkevičiaus muziejuje įvyko buvusio kraštiečio Pranciškaus Gerliko tapybos darbų parodos atidarymas. Vakare prie muziejaus – vasaros nakties muzikos vakaras. Šilališkius žavėjo operos solisto Liudo Mikalausko ir violončelių muzikinė programa pagal maestro Vytauto Kernagio repertuarą „Baltas paukštis“.

Rugpjūčio 15-ąją, Žolinės dieną, žmonės, nešini gražiausiomis gėlių puokštėmis, pirmiausia ėjo į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Čia vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė. Parapijos kunigai klebonas kan. dr. Algis Genutis, vikarai Vaidas Gadeikis ir Aivaras Pudžiuvelis aukojo šv. Mišias, o po pamaldų šventoriuje surengta puokščių paroda-konkursas. Prizines vietas pelnė šilališkė Irena Marija Kononovienė, Šilalės „Carito“ moterys, vadovaujamos Jadvygos Mortos Romienės ir puikiai gėlių puokštes komponuojanti garbaus amžiaus šilališkė Jadvyga Pudžiuvelienė. Šventoriuje puokščių prizininkės buvo apdovanotos, skambėjo giesmės, vaišintasi parapijiečių susineštomis vaišėmis, arbata, kava.


Kaimo gyventojai turi savo šventąją globėją

Paežerėlių gyventojai su klebonu
prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros

PAEŽERĖLIAI. Šiemet Žolinė kaimo, esančio Paluknio seniūnijoje, gyventojams tapo ypatingai svarbi. Tądien naujasis Paluknio ir Rūdiškių parapijų klebonas kun. Šimonas Viklo (Szymon Wiklo) pašventino Dievo Motinos skulptūrą, pastatytą Ežero gatvėje. Pradžioje seniūnaitė Jolanta Gardžiulienė papasakojo kaimo pradinės mokyklos mokytojos a. a. Helenos Kuzborskos prisiminimus apie Paežerėlių gyventojus. Anot jos, jie buvo nepaprastai draugiški, malonūs, darbštūs ir giliai tikintys žmonės. Būtent šie mokytojos prisiminimai paskatino seniūnaitę atgaivinti Paežerėliuose draugiškumo, kaimyniškumo ir dvasingumo atmosferą. Sužinojusi apie galimybę nemokamai gauti Švč. Mergelės Marijos skulptūrą, tuojau ėmėsi veiksmų. Sumanymui įgyvendinti seniūnaitė pasitelkė į pagalbą visus kaimo gyventojus. Prie jos noriai prisidėjo ir kaimo senbuviai, ir naujakuriai. Atgabenti statulą iš Varšuvos padėjo Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. Postamentą skulptūrai neatlygintinai įrengė paminklų meistras Alikas Vinckevičius. Paluknio seniūnė Marija Golubovska pasidžiaugė Paežerėlių kaimo susitelkimu ir pabrėžė bendruomeniškumo svarbą. Seniūnė įteikė padėkas seniūnaitei J. Gardžiulienei ir rėmėjams.


Rašytojo atminimo diena

ANYKŠČIAI. Rugpjūčio 20-ąją čia buvo prisimintas rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis, lygiai prieš 60 metų tą dieną palydėtas į amžinojo poilsio vietą ir palaidotas jo memorialinės sodybos sode. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus organizuotos Atminimo dienos renginiai sekmadienį prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Čia Anykščių vikaras kun. Mindaugas Šakinis apibūdino A. Vienuolį kaip žmogų, visą gyvenimą savitu, tik jam pačiam būdingu keliu ėjusį link Dievo.

Į Atminimo dienos renginius atvyko A. Vienuolio-Žukausko vaikaičiai Antanas ir Gediminas Žukauskai su žmonomis, provaikaitis Julius Žukauskas su drauge, rašytojo seserų Emilijos Šaltenienės, Konstancijos Pavilonienės ir Rozalijos Navikienės vaikaičiai, A. Vienuolio-Žukausko augintinė Rita Ruigytė-Praninskienė su savo artimaisiais, su A. Vienuoliu-Žukausku jaunystėje bendravęs mokslininkas prof. Antanas Tyla.


Šalčios juostos išdalintos

EIŠIŠKĖS. Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje vyko VI Tarptautinis chorinės muzikos festivalis „Auksinė Šalčios juosta“. Jo Grand Prix apdovanotas Vaikų ir jaunimo choras „Lyra“ iš Minsko.

Šalčininkų kultūros centro, vadovaujamo Gražinos Zabarauskaitės, Šalčininkų rajono savivaldybės, Eišiškių Kristaus žengimo į dangų parapijos organizuojamas ir Šalčininkų rajono mero Zdzislavo Palevičiaus globojamas chorinės muzikos renginys Šalčininkų rajone subūrė apie 600 choristų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos. Konkurse dalyvavo 20 chorų, kurių dalyviai varžėsi 5 kategorijose. Kolektyvų pasirodymus vertino tarptautinė komisija: prof. habil. dr. Violeta Milkovska (Wioletta Miłkowska, Lenkija), habil. dr. Ivona Visnevska – Saliamon (Iwona Wiłniewska – Salamon, Lenkija), Marina Kirejeva (Rusija), Rasa Gelgotienė (Lietuva).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija