2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Trakų bažnyčia – Mažoji Bazilika

Živilė Peluritienė

Gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų
Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos,
paveikslas Trakų Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bažnyčioje

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas Bazilikos titulas. Rugsėjo 3 dieną Trakuose, 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas prieš Garbės himną (Gloria) perskaitys Šventojo Sosto dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbs Bazilika. Tradiciniai Trakinių atlaidai vyks rugsėjo 1–8 dienomis. Jais pradedamas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia: „Suteikdamas Trakų bažnyčiai Bazilikos titulą, popiežius pabrėžia ypatingą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, vaidmenį Lietuvos istorijoje. Nuo Vytauto laikų Dievo Motina čia užtaria savo vaikus, lydi sulaukusius sėkmės ir guodžia patiriančius sunkumų. Šventasis Tėvas ragina mus grįžti pas savo Motiną ir drąsiai, su pasitikėjimu nešti jai savo prašymus. Kviečiu visos Lietuvos žmones kaip piligrimus atvykti į Trakus. Čia, Trakų bažnyčioje, prie Lietuvos Globėjos ikonos, prašykime taikos mūsų tėvynei Lietuvai ir visam pasauliui“.

„Kaip prieš 300 metų popiežius Trakų Dievo Motinos paveikslui dovanojo karūnas, taip dabar Šventasis Tėvas mūsų bažnyčiai ir bendruomenei vėl rodo išskirtinį dėmesį, paskelbdamas Trakų bažnyčią Bazilika. Visus šiuos metus labai lauksime piligrimų ir svečių iš visos Lietuvos ir užsienio“, – sakė Trakų parapijos klebonas kun. Jonas Varaneckas.

Nuo rugsėjo 3-iosios Trakų bažnyčia jau bus vadinama Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilika. Bazilika – garbės titulas, popiežiaus skiriamas ypatingą reikšmę turinčioms bažnyčioms visame pasaulyje. Trakų bažnyčios fundatorius – Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas. Bažnyčioje gerbiamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis. Trakų šventovę nuo seno lanko piligrimai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų šalių.

Nuo rugsėjo 1-osios Lietuvoje prasideda vyskupų paskelbtas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus. Pagrindinės jubiliejaus iškilmės vyks 2018 metų rugsėjo pradžioje – tais metais bus minimas Lietuvos valstybės šimtmetis. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus yra paskelbęs Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Ruošiantis 300 metų karūnavimo iškilmėms ir Valstybės 100 metų gimtadieniui Trakuose kas mėnesį vyksta akcija „Malda už miestą ir Tėvynę“. Tai – maldos ir šlovinimo vakarai už Trakų rajono ir visos šalies gyventojus. Jubiliejiniais metais bus organizuojamas Tarptautinis mariologinis kongresas, Seime rengiama jubiliejui skirta tarptautinė konferencija, Trakuose vyks teminės paskaitos, sakraliniai ir kultūriniai renginiai.

Trakų Bazilika bus aštunta Mažoji Bazilika Lietuvoje. Bazilikomis yra paskelbtos Vilniaus ir Kauno arkikatedros, Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos, Marijampolės, Krekenavos šventovės ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Bazilikos skirstomos į didžiąsias (jos yra keturios Romoje) ir mažąsias, kurių visame pasaulyje yra beveik du tūkstančiai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija