2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaimo gyventojai turi savo šventąją globėją

Paežerėlių gyventojai su klebonu
prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros

PAEŽERĖLIAI. Šiemet Žolinė kaimo, esančio Paluknio seniūnijoje, gyventojams tapo ypatingai svarbi. Tądien naujasis Paluknio ir Rūdiškių parapijų klebonas kun. Šimonas Viklo (Szymon Wiklo) pašventino Dievo Motinos skulptūrą, pastatytą Ežero gatvėje. Pradžioje seniūnaitė Jolanta Gardžiulienė papasakojo kaimo pradinės mokyklos mokytojos a. a. Helenos Kuzborskos prisiminimus apie Paežerėlių gyventojus. Anot jos, jie buvo nepaprastai draugiški, malonūs, darbštūs ir giliai tikintys žmonės. Būtent šie mokytojos prisiminimai paskatino seniūnaitę atgaivinti Paežerėliuose draugiškumo, kaimyniškumo ir dvasingumo atmosferą. Sužinojusi apie galimybę nemokamai gauti Švč. Mergelės Marijos skulptūrą, tuojau ėmėsi veiksmų. Sumanymui įgyvendinti seniūnaitė pasitelkė į pagalbą visus kaimo gyventojus. Prie jos noriai prisidėjo ir kaimo senbuviai, ir naujakuriai. Atgabenti statulą iš Varšuvos padėjo Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. Postamentą skulptūrai neatlygintinai įrengė paminklų meistras Alikas Vinckevičius. Paluknio seniūnė Marija Golubovska pasidžiaugė Paežerėlių kaimo susitelkimu ir pabrėžė bendruomeniškumo svarbą. Seniūnė įteikė padėkas seniūnaitei J. Gardžiulienei ir rėmėjams.

Po iškilmingos ceremonijos žmonės neskubėjo skirstytis namo. Vietos šeimininkės čia pat, gamtoje, suruošė vaišes. Į šventę atvyko kažkada Paežerėliuose gyvenę žmonės, jiems buvo malonu prisiminti senus laikus, pabendrauti. Naujakuriai domėjosi kaimo istorija, klausėsi senolių pasakojimų. Dėkodamas seniūnaitei už puikią iniciatyvą naujakurys Tomas, kurio statomo namo langai žiūri tiesiai į ežerą ir šv. Marijos statulėlę, pažadėjo prisidėti prie koplyčios įrengimo. Mat visi gyventojai sutaria, jog skulptūrą būtina apdengti. Taigi kaime vėl įsivyravo draugiškumo, bendruomeniškumo, savitarpio pagalbos ir dvasingumo atmosfera kaip senais laikais.

Jolanta Rainska

Trakų rajonas
Gražinos Golubovskos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija