2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Abipus Nemuno

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Už laisvę

Pro Deo et Patria

Slaptieji takai

Atodangos


XXI Amžius


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Audros laužė –
nepalūžomREKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 0,30 € + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją 

Šiame numeryje:

Protestai Kaune
privertė valdžią
atsisakyti
be atodairos
pjauti medžius

1987 metų mitingas:
LAISVĖS LINK

Praradimai
universitetuose

Trečias dešimtmetis
su neišmanėliais

Rašytojo
atminimo diena

Šalčios
juostos išdalintos

Šventojo Sosto naujoji „Ostpolitik“

Apie Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino vizitą į Rusiją

Mindaugas Buika

Kardinolas Pietras Parolinas
su Maskvos patriarchu Kirilu

Popiežiaus artumo ženklas

Artimiausias popiežiaus Pranciškaus bendradarbis Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietras Parolinas (Pietro Parolin), per kelerius pastaruosius metus aplankęs beveik visus buvusios Sovietų Sąjungos europinės dalies regionus (Pabaltijį, Kaukazą, Baltarusiją, Ukrainą), galiausiai atliko kelionę ir į Rusiją. Rugpjūčio 20–24 dienomis vykusi Šventojo Sosto diplomatijos vadovo kelionė į Maskvą ir Sočį susilaukė plataus ekumeninio ir politinio atgarsio, žinant, kad Rusija yra didžiausia pasaulyje stačiatikių valstybė. Vatikanas stengiasi mobilizuoti įtakingiausias šalis taikos siekiams konfliktų kupiname pasaulyje, kuriame vyksta krikščionių persekiojimai. Vizito metu lankyta daug išbandymų patirianti mažoji Rusijos katalikų bendruomenė. Bažnytinės statistikos duomenimis, dabar Rusijoje yra 775 tūkstančiai katalikų, kurie sudaro 0,5 proc. iš 145 milijonų šalies gyventojų. Vatikano valstybės sekretorius Rusijoje lankėsi po 18 metų pertraukos: prieš tai paskutinį kartą čia pabuvojo tuomet tas pareigas ėjęs kardinolas Andželas Sodanas (Angelo Sodano), kuris 1999 metais atšventino katalikų atgautą Maskvos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo katedrą. Pirmą kartą Vatikano valstybės sekretoriaus (tuomet tas pareigas ėjo kardinolas Agostinas Kazarolis (Agostino Casaroli)) vadovaujama delegacija Maskvoje lankėsi 1988 metais, kai buvo minimas Rusijos krikšto 1000-mečio jubiliejus. Tuomet kardinolą A. Kazarolį lydėjo Vatikano valstybės sekretoriato darbuotojas lietuvis monsinjoras (dabar Vilniaus kardinolas) Audrys Juozas Bačkis. Dabar kardinolą A. Paroliną kelionėje lydėjo irgi Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje besidarbuojantis lietuvis monsinjoras Visvaldas Kulbokas.


Tik Jo šviesoje žvelgti į save ir laiko ženklus

Kun. Vytenis Vaškelis

Žmogui duota mąstymo galia, kad, dažnai atsiribodamas nuo mažų dalykų, objektyviai įvertintų tuos laiko ženklus, kurių nedera apeiti tylomis. Kai mūsų tikėjimas yra apšviestas malonės šviesos, suprantame ne tik gamtos bei kitų reiškinių pokyčių būtinumą, bet kalbame apie šio laiko prasmę (plg. Lk 12, 56) ir stengiamės, laikydamiesi Dievo žodžio, teisingai vertinti visus dalykus. Bet jei stokojame Šventojo Rašto bei Bažnyčios mokymo pažinimo, mūsų sprendimai esti perdėm fragmentiški, paviršutiniški ir dėl to klaidingi, nes savyje neturime tiesos jėgos, kuri demaskuotų bet kokį melą, šalintų baimę, suteiktų ramybę ir viltį.

Kai kas mėgina teisintis: „Dėl daugybės reikalų Biblijos skaitymui neturiu ir bent šiais metais neturėsiu laiko“. Jei taip, tuomet, nepažindami Apreiškimo, nepažinsime Kristaus, nežinosime, kokių teisingų sprendimų Jis iš mūsų laukia, ir, jei tai tęstųsi dešimtmečiais, gyvenimo pabaigoje gali ateiti sąmonę persmelkiantis nušvitimas: „Greitai teks viską palikti... Į ką daugiausia buvo nukreiptos mano mintys ir sielos troškimai? Juk nuo šio atsakymo priklauso mano ateitis... Ar esu pasirengęs visa širdimi džiaugtis būsimuoju susitikimu su visko Davėju ir Teisėju?“ Jei šv. Jonas Chrizostomas, gyvenęs IV–V amžiuose, pasauliečiams rašė: „Argi ne tavo reikalas Šventąjį Raštą skaityti, kai esi įsipainiojęs į tūkstantį rūpesčių?“ Tai ypač aktualu mums, gyvenantiems spindinčioje atsinaujinančių technologijų aplinkoje, besiplečiančios pramogų industrijos apsuptyje ir ypač galingoje begalės virtualių interneto vaizdų bombardavimo įtakoje, ne visada suprantantiems, kaip svarbu visomis išgalėmis atsispirti toms nuolat atakuojančioms pagundoms, kurios kėsinasi iššvaistyti mums skirtą laiką, užvaldyti protą ir pavergti širdį...


Trakų bažnyčia – Mažoji Bazilika

Živilė Peluritienė

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas Bazilikos titulas. Rugsėjo 3 dieną Trakuose, 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas prieš Garbės himną (Gloria) perskaitys Šventojo Sosto dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbs Bazilika. Tradiciniai Trakinių atlaidai vyks rugsėjo 1–8 dienomis. Jais pradedamas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia: „Suteikdamas Trakų bažnyčiai Bazilikos titulą, popiežius pabrėžia ypatingą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, vaidmenį Lietuvos istorijoje. Nuo Vytauto laikų Dievo Motina čia užtaria savo vaikus, lydi sulaukusius sėkmės ir guodžia patiriančius sunkumų. Šventasis Tėvas ragina mus grįžti pas savo Motiną ir drąsiai, su pasitikėjimu nešti jai savo prašymus. Kviečiu visos Lietuvos žmones kaip piligrimus atvykti į Trakus. Čia, Trakų bažnyčioje, prie Lietuvos Globėjos ikonos, prašykime taikos mūsų tėvynei Lietuvai ir visam pasauliui“.


Reikšmingi Žolinės minėjimai

Šventė miesto sukaktį

Irena Marija Kononovienė laimėjo
Žolinės puokščių konkursą

ŠILALĖ. Šiemet miestas vėl šventė sukaktį. Šiemet rugpjūčio 13, 14 ir 15 dienomis Šilalė minėjo 484-ąsias metines. Rugpjūčio 13-ąją, sekmadienį, vyko bėgimo varžybos Šilalės miesto taurei laimėti.

Rugpjūčio 14-ąją, pirmadienį, Vlado Statkevičiaus muziejuje įvyko buvusio kraštiečio Pranciškaus Gerliko tapybos darbų parodos atidarymas. Vakare prie muziejaus – vasaros nakties muzikos vakaras. Šilališkius žavėjo operos solisto Liudo Mikalausko ir violončelių muzikinė programa pagal maestro Vytauto Kernagio repertuarą „Baltas paukštis“.

Rugpjūčio 15-ąją, Žolinės dieną, žmonės, nešini gražiausiomis gėlių puokštėmis, pirmiausia ėjo į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Čia vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė. Parapijos kunigai klebonas kan. dr. Algis Genutis, vikarai Vaidas Gadeikis ir Aivaras Pudžiuvelis aukojo šv. Mišias, o po pamaldų šventoriuje surengta puokščių paroda-konkursas. Prizines vietas pelnė šilališkė Irena Marija Kononovienė, Šilalės „Carito“ moterys, vadovaujamos Jadvygos Mortos Romienės ir puikiai gėlių puokštes komponuojanti garbaus amžiaus šilališkė Jadvyga Pudžiuvelienė. Šventoriuje puokščių prizininkės buvo apdovanotos, skambėjo giesmės, vaišintasi parapijiečių susineštomis vaišėmis, arbata, kava.


Rugpjūčio renginiai ir minėjimai

Savo eiles, skirtas Ukrainai,
prie Evhenijaus Konovaleco
portreto skaito Dalia Tarailienė

Kaunas. Rugpjūčio 24 dieną vyko Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimas, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje prasidėjęs Lietuvos ir Ukrainos valstybiniais himnais.  Šv. Mišias aukojo Romos katalikų ir rytų apeigų katalikų (unitų) dvasininkai. Mišių pradžioje rektorius kun. Tomas Karklys sakė, kad bus meldžiamasi už Ukrainos nepriklausomybę. Tai – šalis, kuri kenčia nuo agresijos. Rektorius priminė, kad Ukraina patiria karo žiaurumus: 2014 metais, kaip tik per Ukrainos nepriklausomybės dieną, šalies priešai sušaudė suimtus beginklius savanorius, o vadinamajame Ilovaisko „katile“ žuvo šimtai ukrainiečių karių ir savanorių. Kun. Saulius Bytautas OFM pamoksle kalbėjo apie tą dieną minimą šv. Baltramiejų. Bendroje maldoje melstasi už ukrainiečių tautą, kuri ir šiandien kovoja laisvės kovą, pareikalavusią daugybės tautiečių gyvybių. Po šv. Mišių už nuopelnus Lietuvai pagerbtas žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Lietuvos pilietis,  plk. Jevhenijus  Konovalecas. Po šv. Mišių  vyko šventinis koncertas. Vargonais kūrinį pagrojo Julija Bujanovaitė-Sokol. Pritardamas bandūra jaunas ukrainietis Svetoslav Sulenko (Ukraina) dainavo ir ukrainiečių šaulių himną, ir kitas patriotines dainas, o vilnietė Dalia Tarailienė skaitė ukrainiečių laisvės kovai skirtas eiles ir dainavo dainas.


Kaimo gyventojai turi savo šventąją globėją

Paežerėlių gyventojai su klebonu
prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros

PAEŽERĖLIAI. Šiemet Žolinė kaimo, esančio Paluknio seniūnijoje, gyventojams tapo ypatingai svarbi. Tądien naujasis Paluknio ir Rūdiškių parapijų klebonas kun. Šimonas Viklo (Szymon Wiklo) pašventino Dievo Motinos skulptūrą, pastatytą Ežero gatvėje. Pradžioje seniūnaitė Jolanta Gardžiulienė papasakojo kaimo pradinės mokyklos mokytojos a. a. Helenos Kuzborskos prisiminimus apie Paežerėlių gyventojus. Anot jos, jie buvo nepaprastai draugiški, malonūs, darbštūs ir giliai tikintys žmonės. Būtent šie mokytojos prisiminimai paskatino seniūnaitę atgaivinti Paežerėliuose draugiškumo, kaimyniškumo ir dvasingumo atmosferą. Sužinojusi apie galimybę nemokamai gauti Švč. Mergelės Marijos skulptūrą, tuojau ėmėsi veiksmų. Sumanymui įgyvendinti seniūnaitė pasitelkė į pagalbą visus kaimo gyventojus. Prie jos noriai prisidėjo ir kaimo senbuviai, ir naujakuriai. Atgabenti statulą iš Varšuvos padėjo Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. Postamentą skulptūrai neatlygintinai įrengė paminklų meistras Alikas Vinckevičius. Paluknio seniūnė Marija Golubovska pasidžiaugė Paežerėlių kaimo susitelkimu ir pabrėžė bendruomeniškumo svarbą. Seniūnė įteikė padėkas seniūnaitei J. Gardžiulienei ir rėmėjams.


Vėl prie Adomo Mickevičiaus paminklo

Rugpjūčio 23 dieną Lietuvos Sąjūdis organizavo mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje 30-mečio paminėjimą. Kalbėjo mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo dalyviai kun. Robertas Grigas (jis pateikė plačias įžvalgas apie okupacijos pasekmes), kun. Julius Sasnauskas, kun. Mykolas Petravičius, Punsko bažnyčios vikaras kun. Marius Talutis. Patriotines ir liaudies dainas atliko ansamblis „Ūla“, kurio vienas aktyviausių narių Jonas Volungevičius kaip tik prieš 30 metų pasiūlė idėją demonstracija protestuoti prieš Molotovo–Ribentropo paktą ir okupaciją.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Kraštiečių šventė ir Porciunkulės atlaidai

Panevėžio vyskupas emeritas
Jonas Kauneckas ir klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas
su svečiais ir parapijiečiais

ANTALIEPTĖ. Rugpjūčio 6-ąją čia vykusi kraštiečių šventė prasidėjo naujausios rašytojo Vytauto Indrašiaus knygos „Gutaučių piliakalnio papėdėje“ pristatymu Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Jis buvo papildytas Antalieptės bibliotekos parengta šio autoriaus knygų paroda. Tad naujos, septynioliktos autoriaus knygos sutiktuves renginio vedėja Aušra Mieželytė-Bukienė pradėjo pasakojimu apie anksčiau skaitytojus pasiekusius V. Indrašiaus darbus. Plačiau kalbėta apie knygą „Gutaučių piliakalnio papėdėje“. V. Indrašius dėkojo visiems prisidėjusiems prie jos išleidimo ,,už išsaugotą meilę savo gimtinei, pagarbą jos žmonėms ir šviesiam jų atminimui, gimtinę mylintiems ir jos istorinį paveldą saugantiems mecenatams bei tiems, kurie aukojo savo profesines žinias, talentą ir laisvalaikį, ruošdami šią knygą spaudai“. Autorių sveikino ir savo mintimis dalinosi UAB „Utenos Indra“ leidyklos-spaustuvės Pardavimų skyriaus vadovė Audronė Jurelytė kalbėjo, kad knygoje aprašyti didingo Gutaučių piliakalnio papėdėje išsidėstę Gutaučių, Drūsenų kaimai bei Moniškio viensėdis prasmingai papildo Piliakalnių metų renginius. Rašytoją sveikino antalieptiškis medžio drožėjas Pranas Savickas, kuris savo darbais apdovanojo ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos narę Stasę Goštautienę, Moniką Krogelevičienę ir kitus šventės dalyvius.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Šv. Lauryno atlaidai

Grupelė Šv. Lauryno atlaidų
dalyvių prie Lurdo
ir kan. Nikodemo Kasperiūno kapo

SKAPIŠKIS. Rugpjūčio 13 dieną Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijoje švęsti Šv. Lauryno atlaidai. Maldininkus pasitiko seniūnijos pastangomis (seniūną pavaduoja Regina Beleckienė) ir naujojo klebono kun. Alberto Kasperavičiaus rūpesčiu gražiai sutvarkytas šventorius, gyvomis gėlėmis bei vainikais išpuošta bažnyčia. Seniai Skapiškio bažnyčia nematė tokios maldininkų gausos: tai puikiausiai paliudijo po šv. Mišių vykusi procesija: dar ne visi buvo išėję iš bažnyčios, kai į ją jau reikėjo grįžti.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas kun. A. Kasperavičius. Jis visai neseniai paskirtas Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu ir aptarnaus Panemunio Švč. Trejybės bei Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijas. Gaila, kad 2019 metais 200 metų jubiliejų minėsianti vienuolių dominikonų Skapiškyje pastatyta Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia neturi nuolatinio kunigo, bet parapijiečiai džiaugdamiesi naujo klebono kun. A. Kasperavičiaus dėmesingumu, nuoširdumu ir paprastumu, tikisi, kad Skapiškis klebonui taps svarbus. Šv. Mišiose giedojo iš Pandėlio atvykę choristai, vadovaujami vargonininkės Astos Davolienės, įsijungė ir keli skapiškėnai – tikimasi, kad ateityje jų skaičius augs. Pamoksle kun. A. Kasperavičius kalbėjo apie išvakarėse praūžusią gamtos stichiją, gražiai susiedamas su skaitiniuose (pirmąjį skaitinį perskaitė s. Dalia Liutkevičiūtė PAMI, antrąjį – s. Elija Rudinskaitė CSC) paminėta audra. Pamokslininkas kalbėjo apie diakono Lauryno uolumą, jo rūpestį, dėmesį ir pagalbą vargšams. Pabaigoje klebonas nuoširdžiai dėkojo seniūnijai ir visiems talkininkams, padėjusiems tvarkyti šventorių, puošusiems bažnyčią. Dėkojo Elenutei Stuokienei už išaugintus ir atlaidams padovanotus kardelius (jais išpuošta visa šventovė), dėkojo ir „jungtiniam“ Pandėlio ir Skapiškio chorui.


Kaišiadorių vyskupijoje

Alytaus dekanate

Per Šv. Jokūbo atlaidus pagerbė monsinjoro titulu įvertintą kleboną

Šv. Mišios. Iš kairės:
kun. Remigijus Butkevičius
ir mons. Stanislovas Stankevičius

ALOVĖ. Liepos 30-ąją Šv. Jokūbo atlaidų šventėje Švč. Trejybės bažnyčioje gausiai susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei šv. Mišias aukojo trys kunigai: koncelebracijai vadovavęs klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas Remigijus Butkevičius ir Alytaus įgulos kapelionas Saulius Kasmauskas. Šv. Mišios aukotos pagerbiant Palaimintąjį Teofilį Matulionį, dėkojant Dievui, popiežiui Pranciškui, Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už suteiktą monsinjoro titulą Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui St. Stankevičiui. Raštą, liudijantį apie šio titulo suteikimą, perskaitė kapelionas kun. R. Butkevičius (jis padėjo organizuoti šventę), paaiškindamas, kad dabar į gerbiamą kleboną galėsime kreiptis – Jūsų Prakilnybe (monsinjore). Mons. St. Stankevičių sveikino garbūs svečiai, Alovės mokyklos bendruomenės nariai, parapijiečiai iš Alovės, Ryliškių ir aplinkinių vietovių.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Žolinės aidai

Šventoriuje prie kryžiaus
stalinizmo aukoms atminti

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Kai vasara žmonių džiaugsmui dalija paskutiniąsias savo dienas, Bažnyčia švenčia Marijos Ėmimo į Dangų atlaidus – Žolinę. Biržų rajone ši iškilmė ypatingai švenčiama Vabalninke ir Nemunėlio Radviliškyje. Pastarojo miestelio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje tituliniai atlaidai kasmet sutraukia minią žmonių. Šiemet šventė tarsi padvigubėjo, nes šventoriuje pastatytas kryžius stalinizmo aukoms atminti, ir per Žolinės iškilmes buvo pašventintas.

Tikintieji rinkosi į bažnyčią maldai ir apmąstymui prie Švč. Sakramento. Adoracijos metu sukalbėtas Mergelės Marijos garbei skirtas Rožinis, prašant Jos užtarimo ir malonių pas Dievą. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kun. Ernestas Želvys. Jo rūpesčiu visuomet Žolinės atlaidai šioje šventovėje tampa ypatingi – tiek liturgija, tiek visais kitais elementais. Pilnutėlė maldininkų bažnyčia išties skyrė daug maldų Marijai, po šv. Mišių dar drauge su kunigais giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, pavedė save ir savo reikalus Jos globai, kreipėsi į Ją gilioje maldoje. Tuomet su pasitikėjimu ir viltimi, pakilę nuo altoriaus, kunigas bei tikintieji leidosi į iškilmingą procesiją aplink bažnyčią su Švč. Sakramentu. Visų rankose pašventinti žolynai – nueinančios vasaros grožio ir artėjančio rudens derliaus simbolis, palaimintas Dievo. Skambiomis sakralinėmis giesmėmis visus džiugino Ieva Morkūnaitė su savo mergaitėmis iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.


Vilniaus arkivyskupijoje

Trakų dekanate

Žolinė švęsta gatvėse eisenoje su paveikslu, gaudžiant orkestro garsams

Žolinės procesija su Dievo
Motinos, Lietuvos Globėjos,
paveikslu Trakų gatvėmis

TRAKAI. Rugpjūčio 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija Žolinės iškilmę šventė ypatingu būdu. Jau septintus metus iš eilės miesto gatvėmis, dalyvaujant parapijos bendruomenės nariams bei gausiam piligrimų būriui, buvo nešamas gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas. Džiugią nuotaiką ir eisenos ritmą palaikė Hyžne miesto savanoriškosios priešgaisrinės tarnybos pučiamųjų orkestras, atvykęs pasveikinti Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, net iš kaimyninės Lenkijos.

Iškilmė prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis, kurias lenkų kalba aukojo kun. Mindaugas Bernotavičius. Pasibaigus šv. Mišioms lenkų ir lietuvių bendruomenės kartu su piligrimais išsirikiavo paskui Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą į Žolinės procesiją ir žengdamos Trakų miesto gatvėmis liudijo savo tikėjimą ir meilę Švč. Mergelei Marijai. Pasibaigus procesijai, 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Joms vadovavo kun. M. Bernotavičius, koncelebravo kun. br. Severinas Arminas Holocheris OFM iš Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimieros provincijos Kryžių kalno vienuolyno ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios emeritas mons. Vytautas Rūkas.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Žolinė su malda, poezija ir senjorų šokiais

Šokėjai

ARIOGALA. Su šviesia nuotaika Žolinę šventė Šv. arkangelo Mykolo parapijos tikintieji. Saulės spindulių nutviekstomis Ariogalos miesto gatvėmis būreliai žmonių su margaspalvių gėlių puokštėmis rinkosi į parapijos šventovę. O šalia bažnyčios esančioje Taurupio gatvėje nutįso ilgos lengvųjų automobilių eilės. Parapijiečiai ir svečiai atvyko į tradicinę ir iškilmingą šventę, paskleisdami nuostabų lauko gėlių aromatą. Šventoriuje susitiko giminės, artimieji, iš toliau atvykę buvę kaimynai, pažįstami... Išsakyta daug šiltų sveikinimų, linkėjimų, prisiminimų, o kaimo žmonės vieni kitiems linkėjo gero ir gausaus derliaus. Visi džiaugėsi, kad gražiausia vasaros šventė vyksta po giedru, saulėtu dangumi. Bažnyčioje skambėjo giesmės Švč. Marijos garbei. Prieš Šv. Mišias kun. Gintautas Jankauskas kalbėjo: „Žolinė yra tuo vasaros laiku, kai visa gamta žydi, vešliai bręsta, ir atrodo, jog bažnyčioje susirenkame pagerbti žoles, medžius ir kitus augalus. Ši tradicija kilo iš krikščioniškojo tikėjimo, kuris turi daug svarbesnę reikšmę – pagerbdami Švč. Mergelę Mariją mes dėkojame Dievui už sukurtą pasaulį, už tai, ką dabar turime“.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Žolinė: šventoriaus puošimas, žolynų puokštės, maldos, koncertas, šiupinys ir arbata

Su dovanomis prie
renginio vedėjos stalo

KĖDAINIAI. Žolinės išvakarėse Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje rinkosi Marijos legiono moterys su krepšeliais žolynų, surinktų pievose ir savo daržuose. Vienos darė Žolinės puokšteles, kitos gražino šventorių. Į puokšteles moterys dėjo įvairiausių augalėlių. Daugiausia jų buvo vaistiniai – medetkos, raudonėliai, nasturtos, šalavijai, bazilikai, ramunėlės ir prinokusių javų varpos bei linai. Padarytos puokštelės stebino augalėlių gausa ir savo spalvine gama.

Kitą dieną Žolinės iškilmės šv. Mišias aukojo klebonas kun. Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje melstasi už Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) narius ir jų vadovus bei Kėdainių, Raseinių ir Prienų meno kolektyvų narius ir jų vadovus, prašant Viešpaties Dievo visiems sveikatos, sėkmės darbuose ir kūrybinėje veikloje, dėkojant Dievui už neįgaliųjų galimybę kurti, dalyvauti kūrybinėje, visuomeninėje veikloje, gyventi visavertį, motyvuotą gyvenimą. Atnašauti žolynai ir duona. Pašventinti žolynai ir naujasis derlius.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Bažnyčioje – svečių iš Sankt Perterburgo koncertas

Baltijos muzikos akademijos orkestras
ir jo dirigentas Aleksejus
Vasiljevas Kavarsko bažnyčioje
Pagal www.kavarskobaznycia.lt

KAVARSKAS. Rugpjūčio 20 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko „Sankt Perterburg“ klubo 10-mečio koncertas. Šventėje dalyvavo Baltijos muzikos akademijos orkestras ir jo dirigentas Aleksejus Vasiljevas, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis „Guostė“ ir jo meno vadovė Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė. Kavarsko parapijiečiai dėkoja Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkui prof. Gintautui Želviui ir visiems jos nariams už šį koncertą. Dėkoja ir visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie šio orkestro atvykimo ir priėmimo, svečiams, gausiai susirinkusiems į šventinį renginį.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija