2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Trakų dekanate

Žolinė švęsta gatvėse eisenoje su paveikslu, gaudžiant orkestro garsams

Žolinės procesija su Dievo
Motinos, Lietuvos Globėjos,
paveikslu Trakų gatvėmis

Kunigai Severinas Arminas
Holocheris OFM, Mindaugas
Bernotavičius ir klebonas
Jonas Varaneckas

Gėlių žiedlapiais išpuoštas
Trakų Dievo Motinos,
Lietuvos Globėjos, paveikslas

Kunigai klebonas Jonas Varaneckas,
Severin Armin Holocher OFM
ir Mindaugas Bernotavičius

TRAKAI. Rugpjūčio 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija Žolinės iškilmę šventė ypatingu būdu. Jau septintus metus iš eilės miesto gatvėmis, dalyvaujant parapijos bendruomenės nariams bei gausiam piligrimų būriui, buvo nešamas gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas. Džiugią nuotaiką ir eisenos ritmą palaikė Hyžne miesto savanoriškosios priešgaisrinės tarnybos pučiamųjų orkestras, atvykęs pasveikinti Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, net iš kaimyninės Lenkijos.

Iškilmė prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis, kurias lenkų kalba aukojo kun. Mindaugas Bernotavičius. Pasibaigus šv. Mišioms lenkų ir lietuvių bendruomenės kartu su piligrimais išsirikiavo paskui Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą į Žolinės procesiją ir žengdamos Trakų miesto gatvėmis liudijo savo tikėjimą ir meilę Švč. Mergelei Marijai. Pasibaigus procesijai, 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Joms vadovavo kun. M. Bernotavičius, koncelebravo kun. br. Severinas Arminas Holocheris OFM iš Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimieros provincijos Kryžių kalno vienuolyno ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios emeritas mons. Vytautas Rūkas.

Pagal Trakubaznycia.lt
Karolinos NARKEVIČ nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija